Generalsekretæren sin bodskap på internasjonal dag for eldre 1. oktober 2007

0
674

Temaet for årets eldredag fokuserer vår oppmerksomhet på de utfordringer og muligheter man møter når man blir eldre.

Aldring av befolkningen medfører betydelige økonomiske og sosiale utfordringer både for industriland og utviklingsland. Statistikk viser at nesten 80 prosent av verdens befolkning ikke er beskyttet av sosiale tjenester i alderdommen. Å finne måter å sørge for et voksende antall eldre gjennom bærekraftige pensjonsprogrammer og nye, beskyttende sosialtiltak er en formidabel oppgave, spesielt i utviklingsland.

Likevel, vi har på den andre siden av regnestykket en av vår tids største prestasjoner, nemlig betydelig forlenget levealder nesten over hele verden, takket være en forbedret standard på helsetjenester. Eldre mennesker har nå mange flere muligheter til å bidra i samfunnet etter de går av med pensjon. Våre syn på hva det betyr å være gammel endrer seg hele tiden. Der hvor eldre mennesker før ble sett på som en byrde, blir de nå anerkjent som en ressurs som kan og bør bli benyttet.

I ”Madrid International Plan of Action on Ageing” fremheves de eldres rolle i økonomisk og sosial utvikling, og gjennom deres deltakelse i alle aspekter ved samfunnet fremmes demokrati og eldres rettigheter. I år markerer vi femårsjubileet til Madrid-planen og lanseringen av dens første anmeldelse og vurdering. Det er viktig å merke seg er at dette vil være basert på en inkluderende og deltakende tilnærmingsmåte der eldre mennesker er med i prosessen.

Denne eldredagen er en mulighet til å stimulere diskusjonen blant de involverte om fremskrittene som gjøres i implementeringen av Madrid-planen, også i forhold til Tusenårsmålene og den bredere utviklingsagendaen til FN. Jeg ber dere alle – medlemsland, frivillige organisasjoner, FN-systemet, eldre og deres organisasjoner – om å gripe denne muligheten i dag og i månedene fremover. Sammen, gjennom en balansert tilnærming til både utfordringene og mulighetene ved aldring, vil vi klare å gi liv til vår felles visjon om et samfunn for alle aldersgrupper.

Ban Ki-moon er FN sin generalsekretær.