Generalsekretærens budskap på Verdens humanitære dag

0
703
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

 19. August 2010

På Verdens humanitære dag understreker vi vårt engasjement til livreddende operasjoner, og våre tanker går til de som har mistet sine liv i forsøk på å redde andres.

Mennesker som overlever grusomme hendelser, blir ofte fratatt alt.

Ingen familie; ingen mat; intet husly; ingen jobb.

De har verken pass eller identifikasjonspapirer.

Ingenting.

Hjelpearbeidere hjelper de som har mistet alt. Hjelpearbeidere symboliserer vår solidaritet med de lidende.

Hjelpearbeidere representerer det beste i mennesket. Men arbeidet de utfører er risikabelt.

De arbeider i verdens farligste områder, og ofte betaler de en høy pris. Trakassering og frykt. Kidnapping og mord.

Jordskjelvet i Haiti i januar var en humanitær katastrofe for landet.

Det hadde også katastrofale følger for hjelpearbeidere.

FN mistet noen av sine mest dedikerte ansatte den dagen.

La oss i dag på Verdens humanitære dag, minnes menneskene som lider, og hjelpearbeiderne som har mistet livet i forsøk på å hjelpe de lidende.

Sist men ikke minst, la oss minnes de som fortsetter å hjelpe til tross for farene de møter, for å skape en tryggere og bedre verden.