Tweets og tags for likestilling

0
666


27. MAI, 2014 – Menn og kvinner er fortsatt ikke likestilt. Det har skjedd store fremskritt, men det er fortsatt langt igen. UN Women, FNs organisasjon som arbeider for likestilling, har lansert en stor kampanje som skal vare et helt år. Kampanjen består av flere forskjellige aktiviteter som skal promotere likestilling.

Ifølge UN Women skal kampanjen mobilisere regjeringer og borgere til å forestille seg en verden hvor likestilling er en realitet. Likestilling er et av millenniumsmålene. I takt med at sluttdatoen nærmer seg med stormskritt blir aktivitetene intensivert for å nå målet som er fastsatt.

Kampanjen startet 22. mai med et tweet-maraton som varte hele dagen. FN, Lean In, World YWCA, Europeiske kvinners lobbyforening, Kvinners mediesenter og andre regionale og nasjonale organisasjoner og eksperter deltok i debatter i løpet av dagen.

Kampanjen avhenger i stor grad av informasjonsteknologi for å nå ut med sitt budskap og kommer til å bruke forskjellige plattformer til å dele fortellinger om personlige erfaringer og aktiviteter. HeForShe (Han for henne) er en av plattformene. Den kommer til å ha fokus på fremtredende menn som kjemper for å ende vold mot kvinner og oppnå et likestilt samfunn. UN Women vil støtte engasjementet gjennom sitt nettverk av landkontorer og også lage en interaktiv Facebook-app som heter ”Close the Gap”.

Kvinner lider fortsatt under diskriminering i store deler av verden, også i profesjonelle sammenhenger. Utover diskriminering er mange kvinner utsatt for mange forskjellige trusler, spesielt i det globale sør. Vold i hjemmet er et problem som rammer kvinner over hele verden, uansett land og utviklingsnivå. Faktisk utgjør kvinner 70 % av mordofrene i forbindelse med vold i hjemmet.

I forbindelse med annonseringen av kampanjen uttaler UN Women at det har skjedd mye fremgang i de to tiårene siden Beijing-deklarasjonen, blant annet innenfor kvinners rettigheter, utdannelsesnivå og deltagelse i det offentlige liv. Det understrekes også at det fortsatt gjenstår mye i adresseringen av problemer, som mangel på likelønn og like muligheter, lav representasjon av kvinner i offentlige stillinger og i den private sektor, barneekteskap, vold og andre overgrep mot kvinner og barn.

”I dag ber jeg alle om å være en del av løsningen”, sier Mlambo-Ngcuka, direktør for FNs avdeling for likestilling og kvinnerettigheter.