Generalsekretæren utnevner Kjell Magne Bondevik fra Norge som spesialutsending for humanitære saker

0
668

De forente nasjoners generalsekretær, Kofi Annan, har utnevnt Norges tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik, som hans nye spesialutsending for humanitære saker for Afrikas Horn. Utnevnelsen er et svar på den tilbakevendende tørken og matusikkerheten som er svært ødeleggende for regionen.

Mer enn 40 prosent av befolkningen er underernært på Afrikas Horn, som er et av de mest ustabile regionene i verden med hensyn til mat. FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) anslår at den alvorlige tørken er livstruende for omtrent 11 millioner i Somalia, Kenya, Djibouti og Etiopia. Dette kommer på toppen av en allerede forferdelig humanitær situasjon preget av høye feilernærings- og dødelighetsrater, kronisk matusikkerhet og ettervirkninger av konflikter.

Kjell Magne Bondevik kommer til å arbeide med FN-systemet, myndighetene i de berørte landene, giversamfunnet, ikke-statlige organisasjoner og andre organisasjoner i det sivile samfunn, for å sikre en effektiv humanitær innsats. Ved å fokusere på de underliggende årsakene til kronisk matusikkerhet, vil han bistå de berørte myndighetene i å styrke omfattende matsikringsprogrammer. Videre vil han jobbe for å bygge et sterkere regionalt samarbeid rundt saker knyttet til matsikkerhet mellom mellomstatlige organisasjoner, samt arbeide for å fremme langvarig finansiering og teknisk ekspertise fra multil- og bilaterale givere. Formålet er å støtte nasjonale tiltak for å redusere matvareusikkerhet og landenes sårbarhet for ulike situasjoner.

Som spesialutsending for Afrikas Horn, følger Bondevik i Finlands tidligere presidents fotspor, Martti Ahtisaari, som ble utnevnt til november som generalsekretærens spesialutsending for Kovoso.

Kjell Magne Bondevik var statsminister i Norge fra 1997 til 2000, og fra 2001 til 2005. Da han forlot statsministerembedet, grunnla han Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, hvor han nå sitter som president.