Generalsekretærens budskap på Verdens turberkolosedag

0
685

Dette året har vært en milepæl i kampen mot tuberkolose med lanseringen av ”Actions for life” som er en global handlingsplan for å bekjempe tuberkolose for perioden 2006 til 2015. Hvis planen iverksettes fullt ut, kan fjorten millioner liv reddes i løpet av de neste ti årene. Femti millioner flere turberkolose-rammede kan behandles. Nye medisiner, de første i løpet av de siste 40 årene, samt diagnostikk kan utvikles. En ny vaksine kan revolusjonere kontrollen over turberkolose.

 Slike prognoser er ambisiøse, men oppnåelige hvis alle tar sitt ansvar for å støtte opp om den globale planen. Planen foreslår hvordan milleniumsmålet om å redusere tuberkolose kan nås, samt hvordan sykdommen kan forhindres i å ramme de fattigste av de fattige, og verdens mest utsatte grupper.

 Over hele verden er situasjonen for TB forskjellig. Over halvparten av de som rammes av tuberkolose bor i Asia. Heldigvis investerer Kina, India, Filipinnene og Indonesia i større grad i bekjempelse av tuberkolose. I Latin-Amerika og i Midtøsten registreres førre tilfeller hvert år. Etter flere år med økende tall i Øst-Europa, har antallet tilfeller stabilisert seg, og det er håp om å begrense resistanse mot tuberkolosemedisiner. På tross av dette er det fortsatt behov for mer handling for å nå fattige og utsatte grupper. Fremfor alt trengs det en betydelig innsats i Afrika. På dette kontinentet fortsetter antallet tilfeller å øke, i tillegg til hiv og aids-epidemien. I fjor erklærte afrikanske ministre situasjonen for tuberkolose for kritisk.

 ”Actions for life” er en detaljert plan. Aktører på et høyt internasjonalt nivå har forpliktet seg til felles handling i bekjempelsen av sykdommen, fra G8-gruppen og Verdens toppmøte 2005. Dette innebærer å mobilisere alle nødvendige interne og eksterne ressurser for å øke programmer for TB-kontroll, styrke helsesystemer, iverksette felles tiltak mot TB og hiv, samt å investere i forskning.

 La oss i anledning Verdens tuberkolose dag strebe mot en verden fri for TB. La oss handle for å redde liv.