FN- møte om klima vil holdes i Brussel

0
665

"Siste stopp for klimahandling før Poznan" er tittelen på en konferanse som skal avholdes 6. november i Brussel som en del av Road to Copenhagen-initiativet. Dette er et unikt politisk initiativ som ledes av tre viktige kvinnelige politikere, Margot Wallström, visepresident i Europakommisjonen, Gro Harlem Brundtland, FNs spesialutsending for klimaendringer og Mary Robinson, tidligere president i Irland.

De tre politiske lederne er blant de viktigste talerne ved åpningen av møtet, sammen med Nathalie Kosciusko-Morizet som er den franske statssekretæren for økologien. Rundt 120 representanter fra parlamenter, bedrifter og det sivile samfunnet er forventet å delta på konferansen i Brussel.

Fristen for en ny avtale som skal avløse Kyoto-avtalen nærmer seg, og i FN øker intensiteten i debatten rundt avtalen. Neste store FN-konferanse for klimaendringer i København er møtet i Poznan i desember 2008, som er ansett som en avgjørende steg til København-toppmøtet i 2009.

De tre politikerne vil også lede en hver sin arbeidsgruppe, blant annet for teknologiutvikling for en lav karbonøkonomi og klimaendringer og menneskerettigheter, og presenterer spørsmålene: Hvordan handle i Poznan og etter konferansen?

Brussel-konferansen er en del av serie av tiltak satt i gang av Road to Copenhagen, organisert av Club Madrid, Respect Table og Globe Europa.

Road to Copenhagen ble igangsatt i november 2007 i forkant av FNs klimakonferanse på Bali, med sikte på å skape en plattform for deltakerne for å påvirke FN-forhandlingene om etterfølgeren til Kyotoprotokollen.

Nettsiden www.roadtocopenhagen.org har fungert som en kanal gjennom sine forum og wikier for at folk kan levere uttalelser direkte, som vil bli presentert under de formelle forhandlingene i Poznan.

"Jeg er overbevist om at politikk alene ikke kan ”fikse” klimaendringer", sier Road to Copenhagen-leder Margot Wallström. "Det vil kreve handling fra oss alle – uavhengig av de ulike rollene vi har i samfunnet. Som verdensborgere vil det være våre daglige valg og krav til næringslivet og politikere som vil påvirke temperaturen. Derfor er det viktig at vi alle kan uttrykke våre bekymringer, behov, ideer og forventninger.

The Road to Copenhagen er i ferd med å gi det sivile samfunn og næringsliv, så mange som mulig, en stemme i FN-forhandlingsprosess. På nettstedet kan du diskutere direkte med politikere, NGO’s, forretningsfolk og alle som bryr seg om klimaet. Hva er de viktigste spørsmålene en ny avtale må møte? Hvordan kan vi utvikle verktøy for både borgere og næringsliv for å redusere utslippene? Hvordan kan vi fungere bedre i partnerskap? Hva med rollen til utviklingsland? Du kan aktivt bidra til å påvirke politikken ved direkte redigering og dele dine synspunkter i en wiki på nettstedet”, sier kommissær Wallström.