Generalsekretærens budskap på Verdens vanndag (22.03.07)

0
654

Verdens vanndag blir feiret i år med spesielt fokus på “å overkomme vannmangel”.

Vannmangel kan være fysisk, økonomisk eller institusjonell, og kan variere med tid og sted. I dag lider rundt 700 millioner mennesker i 43 land av vannmangel, og innen 2025 kan dette tallet stige til over 3 milliarder mennesker.

Verdens vannsituasjon er fortsatt sårbar, og behovet for en helhetlig og bærekraftig tilnærming til forvaltning av vannressurser er mer påtrengende nå enn noensinne. Eksisterende forråd er under sterkt press på grunn av høy befolkningsvekst, uforsvarlige forbruksmønstre, dårlige forvaltningspraksiser, forurensning, utilstrekkelig investering i infrastruktur og lav effektivitet i vannbruk.

Likevel vil behovet for vann øke i fremtiden: til å produsere mat, til å skaffe rent drikkevann og vann til sanitære forhold, til å drive industri og til å forsyne stadig voksende byer. Det er trolig at avstanden mellom vannforsyning og vannbehov vil vokse ytterligere, hvilket truer økonomisk og sosial utvikling, og bærekraftige miljøhensyn. Helhetlig forvaltning av vannressurser vil være av avgjørende betydning for å overkomme vannmangel. Det er også tilfellet for internasjonalt samarbeid, fordi mange av verdens elver og grunnvannsforsyninger er delt mellom flere land. Slikt samarbeid kan også fremme vennskap på tvers av landegrensene generelt sett.

Tusenårsmålene har hjulpet å fremheve betydningen av tilgang på rent drikkevann og tilstrekkelige hygieniske forhold, som unektelig er noe som skiller mennesker som har et sunt og produktivt liv fra de som lever i fattigdom og som er mest sårbare for forskjellige livstruende sykdommer. Å gjøre fremskritt på den globale vann- og sanitetsagendaen er avgjørende for fattigdomsbekjempelse og for å nå de andre utviklingsmålene.

Veien videre er klar: styrke institusjonell kompetanse og ledelse på alle nivåer, fremme mer overføring av teknologi, mobilisere mer finansielle midler, og trappe opp gode fremgangsmåter og ta lærdom av tidligere erfaringer. På denne Verdens vanndag oppfordrer jeg FN systemet og alle involverte parter til å danne sterkere samarbeid og til mer felles handling, ikke bare i år, men gjennom hele Det internasjonale tiåret for handling: ”Vann for liv”, 2005-2015.