Generalsektretærens budskap på den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika

0
869

For ti år siden samlet FNs medlemsland seg til en ekstrasesjon i generalforsamlingen som en reaksjon på verdens narkotikaproblem. Der ble de enige om en plan for å redusere både tilbudet og etterspørselen av narkotika.
 
Narkotika fortsetter i dag å ødelegge liv, forårsake kriminalitet, og true bærekraftig utvikling. Men vi har også i dag en bedre forståelse av hvordan vi kan håndtere narkotikamisbruk og narkotikahandel. Det finnes en økende mengde bevis på effektene av narkotika som kan brukes til å utforme ny politikk og nye lover. Internasjonalt samarbeid og teknisk assistanse forbedrer mulighetene til å opprettholde narkotikalover. Økt utviklingshjelp bidrar til å redusere fattigdom, og ved å gi bøndene bærekraftige alternativ reduseres også salget av illegale vekster. Et sterkere fokus på forebygging og behandling setter helse i sentrum av strategier for bedre narkotikakontroll, og dette bidrar dermed også i kampen mot spredningen av HIV/AIDS. Samtidig er det en voksende konsensus, både innen samfunn og mellom land, at kontroll av narkotika er et delt ansvar som vi alle har en rolle i å ivareta.

Fremdeles gjenstår det mye arbeid for å redusere vår sårbarheten i forhold til narkotika. Land med svake rettssystem og begrensede muligheter til å opprettholde lov og rett trenger bistand til å redusere ulovlig narkotikahandel, som sprer kriminalitet, korrupsjon og ustabilitet. Dette kan i lengden sette muligheten til å nå tusenårsmålene i fare.

I det vi feirer 60-årsjubileumet til Menneskerettighetserklæringen, vil jeg minne alle medlemslandene på deres ansvar til å fullt ut respektere rettighetene til fanger som er narkotikaavhengige eller som sitter fengslet for narkotikarelaterte forbrytelser, særlig retten til et liv og en rettferdig rettssak. Jeg oppfordrer også medlemslandene til å forsikre seg om at mennesker som kjemper med narkotikaavhengighet blir gitt lik tilgang til helse- og sosialtjenester. Ingen skal bli stigmatisert eller diskriminert på bakgrunn av sin narkotikaavhengighet.
   
Arbeidet som er gjort over det siste tiåret har gitt oss mer kunnskap om narkotikaproblemet i verden, og styrket våre muligheter og besluttsomhet til å redusere skadene som narkotika har på individer, på deres nærmeste, i samfunn og stater. På denne dagen mot misbruk av og handel med narkotika, la oss alle ta vår del av ansvaret for å forhindre og redusere skadene narkotika har, og ved dette bygge en sunnere og sikrere verden.