Grønland: Jaktens skumring, gruvedriftens daggry?

0
707
raxlastdays

raxlastdays
Fokuset var på Grønland under en debatt i Brussel da UNRICs månedlige filmvisning Ciné ONU viste Last Days of the Arctic. Filmen forteller historien til den islandske fotografen Ragnar Axelsson (RAX) som har dokumentert Grønland og hans eget hjemland Island i tre og et halvt tiår.

Axelsson deltok i debatten foran et fullsatt publikum i Brussels Goethe Institutt sammen med den franske forskeren Damien Degeorges fra Arctic Policy and Economic Forum og lederen av Grønlands representasjon i Brussel, Lida Skifte Lennert.

Debatten, som ble ledet av UNRICs Arni Snævarr, fokuserte på Grønlands tilbaketrekkende isbreer og smeltende is i det arktiske hav, noe som både utfordrer århundregamle tradisjoner i landet og åpner for nye muligheter i områder som gruvedrift og utvinning av olje og gass.

Axelsson sa han forstår Grønlands ønske om å gripe disse mulighetene, men at han samtidig deler bekymringen til landets tradisjonsrike jegere over at deres flere tusen år gamle tradisjoner står i fare for å forsvinne. “Nordens jegere er en døende rase. Dette er deres samfunns skumring”, forklarte han.

rax 2
Grønland er et selvstyrende land innenfor det danske kongeriket og er fire ganger så stort som Frankrike med en befolkning på bare 58.000. Grønland har allerede sikret seg kontroll over landets naturressurser gjennom en traktat med Danmark i 2009 som utvidet selvstyret. Traktaten åpner veien for selvstendighet hvis utbyttet fra eventuell gruvedrift og utvinning av olje og gass sikrer økonomisk uavhengighet fra Danmark.

Det antas at Grønland besitter en foreløpelig uoppdaget rikdom av mineraler, i tillegg til offshore olje- og gassreserver. EU og Kina har allerede vist interesse i sjeldne jordarter som er viktige for nye «grønne» teknologier.

Det danske parlamentet drøfter en endring i lover om innvandring som vil tillate ansettelsen av opp mot 5.000 kinesere for å jobbe med infrastruktur og bygningen av en gruve og ett nytt aluminumsverk i Grønland.

Ifølge Lennert er ikke grønlendere bekymret over interessen til Kina, tross landets kraft og størrelse. “Vi vil lede en bærekraftig utvikling og vi har markedsført våre ressurser internasjonalt”, sier hun. “Nå som våre mulige internasjonale samarbeidspartnere har vist interesse i å ta del i vår utvikling er det viktig at de ønsker å gjøre det på våre vilkår: Vi setter betingelsene og de følger dem”.

Flertallet i Grønlands parlament stemte for en ny «storskalalov» som åpner for fremmed arbeidskraft i landet, men dette har splittet partiet til statsminister Kuupik Kleist. Det nye partiet Partii Inuit vil ha en folkeavstemning om storskalalov før utvinning av mineraler og råstoffer tillates. Partiets leder, Nikku Olsen, sier at de vil kjempe for å beskytte inuit-befolkningen og dens verdier.

«Det hele handler om penger, og Naalakkersuisuts (regjeringens) politikk angående storskalaprosjekter er ikke gjennomtenkt», sier Olsen og peker mot økt arbeidsledighet, stadig større boligmangel og økende omsorgssvikt i Grønland, ifølge avisen Sermitsiaq.

«Vi kan se at det vil skje store endringer i vårt samfunn hvis det åpnes for gruveindustri eller oljeboring. Mange spørsmål mangler svar og mange ting har ikke blitt forklart godt nok, sier Olsen til Politiken.


Last Days of the Arctic trailer.