Global kampanje mot klimaendringar

0
749

14.-16. september vert ‘Clean Up the World Weekend’ arrangert, ein kampanje som involverar meir enn 35 millionar menneske frå heile verda.

Meir enn 650 frivillige organisasjonar, samfunnsgrupper, kommunar og andre aktørar samarbeidar no om ulike prosjekt som kan betre miljøet. Under ‘Clean Up the World Weekend’ kjem arrangørar til å engasjere frivillige til å ta del i ulike aktivitetar som kan vere med å ta vare på lokamiljøet deira.

I fylgje Ian Kiernan, grunnleggjaren av Clean Up the World, viser denne kampanjen at enkle handlingar kan føre til store, og varige, endringar. 

Clean Up the World er no i sitt 15. år, og vert støtta av FN sitt miljøprogram (UNEP).  

Les meir om dette her.