FNs Generalsekretær på den Internasjonale dagen for Demokrati, 15. September 2011.

0
658

Dette året har vært et oppsiktsvekkende år i demokratiets historie. Millioner av mennesker har deltatt i de dramatiske hendelsene i Midtøsten, Nord Afrika og videre, og enda flere fulgte dem med sterk interesse. Deres engasjement bekreftet at demokratiet er en universell modell som alle mennesker higer etter og som ikke er fremmed for noen kulturer.

I år ble vi også minnet om at demokratiet ikke kan eksporteres eller påtvinges utenfra; det må genereres gjennom folkets vilje og fostres av et sterkt og aktivt sivilsamfunn. Verden så at gjennom demokratiet får vi et sunnere samfunn. Det var unge mennesker som først og fremst fikk fram denne beskjeden. De kjempet for det demokratiske ideal og møter nå utfordringen av å jobbe med å realisere potensialet i det de har satt i gang.

De samme sannhetene viser seg i en annen milepæl i år – 20 års jubileet for den massive omformingen av Øst-Europa. Mange av landende i regionen er fortsatt i en tidlig fase av demokratiets gang. De kjenner det vanskelige arbeidet med å bygge en rettstat, fostre gjennomsiktighet og ansvarlighet, og å overhale det politiske og økonomiske systemet. De kjenner de tilbakeslagene som kan skuffe forventningene, og lidenskapen som trengs for å komme videre. Deres erfaring gir oss viktig lærdom.

De Forente Nasjoner er der for å støtte deres innsats. FN gjør mer enn noen annen organisasjon for å utvikle og styrke demokratiske institusjoner og demokratisk praksis rundt om i verden. FN støtter frie og rettferdige valg, oppmuntrer til folkelig deltagelse gjennom sivilsamfunn og legger til rette for dialog når de forskjellige parter er låst fast etter en kontroversiell stemmegivning. Videre megler FN i skjøre politiske situasjoner for å forhindre konflikt og fostrer ansvarlige sikkerhetsinstitusjoner etter at en konflikt har tatt slutt. FN sender eksperter for å hjelpe å styrke rettsikkerheten, utvikle flerparti struktur og bygge effektive, ansvarlige offentlige administrasjoner, ombudsmann institusjoner, anti-korrupsjon etater og likestillings organer.

I alle disse oppgavene søker ikke FN å eksportere eller fremme en bestemt nasjonal eller regional modell for demokrati. FN jobber med forståelsen om at det demokratiske idealet er rotfestet i ulike filosofier og tradisjoner fra alle verdens hjørner; at effektiv demokratisk styring forsterker livskvaliteten for menn og kvinner overalt, og at demokrati gir et grunnlag for varig fred, sikkerhet og utvikling.

På denne dagen, den Internasjonale dagen for Demokrati, la oss sammen fordoble vår innsats for å støtte alle mennesker, særlig de unge – pådriverne av dette års skjellsettende begivenheter – i å gjøre demokratiet en realitet. Denne dagen tilhører dem. La oss ære deres engasjement med en livslang reise inn i demokratiet.