GraphoGame: Finsk app i kampen mot analfabetisme

GraphoGame, et spill som hjelper barn med å lære og utvikle morsmålet sitt. Det er det første finske selskapet som mottar UNESCOs King Sejong Literacy Prize denne høsten. Lese- og skriveprogramvaren og e-læringsmetoden GraphoGame ble tildelt prisen som et resultat av flere tiår med forskning og utvikling.

Med 250 millioner analfabeter i verden og opptil 10 % av alle mennesker med dysleksi, sliter lærere og skoler med å gi den en-til-en-støtten disse barna trenger.

GraphoGame er et evidensbasert spill som hjelper barn med å lære å lese og stave sine første bokstaver, stavelser og ord. Det er utviklet i nært samarbeid med en rekke universiteter, blant annet i Stavanger, Marseille og Jyväskylä, med mål om å dekke alle de store språkene.

Mervi Palander, administrerende direktør og grunnlegger av GraphoGame, sier at det ligger en slags Robin Hood-tankegang bak utviklingen av appen. En tro på at alle barn fortjener en sjanse til å realisere sitt potensial gjennom lese- og skriveferdigheter.

– Så langt dekker vi både store og små språk, fra islandsk til afrikaans og swahili, sier Mervi Palander. En av mine store drømmer er å få til et samarbeid med et universitet for å utvikle appen for arabiske språk.

Bilde av kvinne
Graphogame er i dag lastet ned over fem millioner ganger og har hundretusener av aktive brukere hver måned. Medgründer og administrerende direktør Mervi Palander driver virksomheten fra S:t Karins i Sørvest-Finland.
Foto: GraphoGame

Endringer etter bare to måneder

GraphoGame lærer bort bokstaver, stavelser og ord offline ved hjelp av en fonetisk metode og et dynamisk nivådesign som tilpasser seg ferdighetene til hver enkelt elev. Ved å spille spillet lærer barna først de grunnleggende bokstavene og lydene deres. Gjennom en rekke nivåer går de gradvis videre til korte og stadig lengre ord. GraphoLearn tilpasser vanskelighetsgraden dynamisk til barnets unike ferdighetsnivå.

– Det er selvsagt individuelt, men allerede etter to måneder kan man se endringer i både lesing og skriving, sier Mervi Palander.

et barn ligger å leker med nettbrettet
GraphoGame består av mange nivåer, og ett av dem er en oppgave der barnet skal velge den bokstaven som passer til bokstavlyden.
Foto: Johanna Leino

Partnerskap

Gjennom partnerskap med myndigheter og utdanningsinstitusjoner kan GraphoGame forhåndsinstalleres på enheter som nettbrett. Som deretter distribueres til områder med begrenset tilgang til lærere og utdanningsressurser. I de fleste tilfeller distribueres spillet gratis (betalt av myndighetene eller en frivillig organisasjon) gjennom butikker. Slik at det er gratis for familier og skoler i det aktuelle landet. Målet med disse strategiene er å demokratisere tilgangen til lese- og skriveopplæring av høy kvalitet-. Uavhengig av geografiske barrierer.

GraphoGame, som kommer fra Finland, et land med et av de beste utdanningssystemene. De ble inspirert av et dyptfølt ønske om å gi alle barn den grunnleggende lese- og skriveferdigheten, slik at alle får like utdanningsmuligheter. Jesper Ryynänen er medstifter av GraphoGame sammen med Palander. Det neste skritt er å skape en plattform for undervisningspersonell, lærere og andre fagpersoner. For å gi dem innsikt i hva som ligger bak utfordringene med å lære språket for det enkelte barn. Dette gjøres i nært samarbeid med universitetene.

Bilde av en iPad med spillet på
Guyanas skolebarn har hatt tilgang til lese- og skriveappen Graphogame gjennom et samarbeid mellom GTT Business Solutions og STEMGuyana siden 2022. Foto: STEMGuyana

UNESCO

I oktober ble det kunngjort at  tre prisvinnerne av UNESCOs King Sejong Literacy Prize er fra Finland, Pakistan og Sør-Afrika. De ble invitert av den koreanske regjeringen til å besøke Seoul og Sejong City og delta i feiringen av den 577. hanguldagen. Noe som markerer at kong Sejong skapte det koreanske alfabetet i 1446. Jesper Ryynänen, en av grunnleggerne av GraphoGame i Finland, representerte GraphoGame.

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19