Grønland signerer Parisavtalen

14. november 2023 undertegnet Grønland Parisavtalen under FNs klimakonvensjon. Dette markerer et vendepunkt for klimaarbeidet og den grønlandske regjeringen Naalakkersuisuts forpliktelser til å redusere klimagassutslippene.

Den internasjonale avtalen fra COP21 i Paris 2015 er undertegnet av 195 nasjoner og EU-parlamentet. Ved å signere den historiske avtalen forplikter medlemslandene seg til å redusere sine klimagassutslipp for å hindre at den globale temperaturen stiger til maksimalt 2,0 grader celsius, mens målet er 1,5 grader celsius.

Som et resultat av en nylig avstemning i det grønlandske parlamentet Inatsisartut sluttet landet seg til Parisavtalen 14. november. Avtalen signeres etter en grundig juridisk utredning for å beskytte Grønlands økonomiske vekst og urfolkssamfunn.

«Det grundige forarbeidet viser at Parisavtalen ikke er til hinder for Grønlands utvikling, snarere tvert imot», sier minister for landbruk, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund, i en pressemelding fra Grønlands regjering.

Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har stor selvbestemmelsesrett over lokale beslutninger gjennom det grønlandske parlamentet, Inatsisartut. Danmark vil ikke være en del av klimaavtalen på Grønland:

«Når Naalakkersuisut får et mandat fra Inatsisartut, kan vi forhandle direkte med FN. Deretter går Naalakkersuisut tilbake til Inatsisartut for å fatte beslutninger basert på forhandlingene med FN», sier Erik Jensen, styreleder i Suimut, til KNR og fortsetter: «Derfor er det Inatsisartut selv som får bestemme hvordan klimaavtalen skal se ut.»

«Vi slutter oss til anerkjennelsen av at vi er et urfolk med rett til selvbestemmelse. Vi er ansvarlige for vår klimapolitikk, og vi slutter oss til Parisavtalen på disse premissene», sier minister Kalistat Lund i pressemeldingen.

Grønland setter kursen mot en grønnere fremtid for å hindre at den hvite innlandsisen smelter og sikre økonomisk og sosial vekst. Bilde: UN Photo /Mark Garten

Neste skritt

Naalakkersuisut skal nå utvikle en nasjonal klimastrategi. Dette skal gjøres i samarbeid med innbyggere, næringsliv og sivilsamfunn. Strategien skal inneholde klimamål og angi retningen for hvordan Grønland kan oppnå økonomisk vekst parallelt med det grønne skiftet.

Med utgangspunkt i klimastrategien skal det utarbeides et nasjonalt fastsatt bidrag (NDC) som inneholder klimamål for hver sektor. Grønland kan velge å ekskludere enkelte sektorer, for eksempel naturressurser og/eller fiskeri.

Grønlands NDC forventes å bli sendt inn til UNFCCC med virkning fra 2030. En NDC er gyldig i fem år av gangen.

FNs klimakonferanse (COP28) finner sted i Dubai i De forente arabiske emirater fra 30. november til 12. desember i år.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19