Guterres advarer det Nordiske Råd: Bærekraftig utvikling i fare

FNs Generalsekretær António Guterres advarer mot pandemiens skadelige effekt på bærekraftig utvikling. 

«Pandemien er ikke bare en helsekrise. Den jevne fremgangen av bærekraftig utvikling står også i fare for å stagnere,» uttalte Guterres i en tale til det Nordiske Råd.

Videre roste generalsekretæren de Nordiske landene som «gode venner av FN, og kampen for multilateralisme og bærekraftig utvikling.»

FNs generalsekretær António Guterres sier at gjenoppbyggingen etter COVID-19-pandemien må føre til en annen slags økonomi
FOTO: un.org

Guterres poengterte at møte med de Nordiske landene foregikk med et bakteppe av en global krise med mye usikkerhet. Verden står ovenfor en pandemi som avdekker svakheter i samfunnet, og den viser ingen tegn til å stoppe utfoldelsen.

Likevel påpekte generalsekretæren at det brede internasjonale samarbeid for vaksineutvikling er en viktig lyskilde i en ellers mørk tid. Til tross for store fremskritt behøver vaksineforskningen ytterligere økonomisk støtte: «verden må umiddelbart samle inn ytterligere 14 milliarder dollar,» sa generalsekretæren.

«Det er essensielt at vaksinen er rimelig og tilgjengelig for alle i verden. Ingen er trygge før alle er trygge,» understreket Guterres.

Videre la generalsekretæren også vekt på de klimautfordringene som særlig truer de Nordiske landene.

«De arktiske områdene har i år hatt rekordhøye temperaturer og det er fare for et isfritt nordområde i vår levetid. FN vil gjøre alt i kampen mot global oppvarming,» sa generalsekretæren.

Photo: Danting Zhu

Han fortsatte videre med å annonsere promoteringen av «seks klima-positive initiativ som land og andre aktører kan gjennomføre for å sikre en bærekraftig gjenoppretting av økonomier post-pandemi.»

«FN arbeider for investeringer i bærekraftige industrier, og sikringen av at statlige subsidier til forurensende industrier avtar på verdensbasis. I dette arbeidet er de Nordiske landene viktige partnere for FN,» uttalte Guterres.

«De landene dere representerer har historisk vært de største pådriverne for ambisiøse klimatiltak og bærekraftig utvikling. Verden trenger deres lederskap nå mer enn noensinne»

Alle land må i forkant av FNs klimakonferanse neste år (COP26) sende inn ambisiøse Nasjonale klima forpliktelser under Paris-avtalen som arbeider for det nøytrale utslippsmålet.

Deltagende på møtet med generalsekretæren var alle de Nordiske Statsministerne i tillegg til Presidenten for det Nordiske Råd.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19