Guterres lover han vil «personlige engasjere» seg i å oppnå likestilling

I forbindelse med den forestående kvinnedagen 8. mars, har FNs generalsekretær António Guterres gitt et løfte om å bruke sin personlige innflytelse de to kommende årene til å kjempe for likestilling verden over, bl.a. ved å overtale myndigheter til å oppheve diskriminerende lover, øke kvinneandelen i fredsbyggende prosesser, og inkludere ulønnet arbeid i hjemmet i oversikten over lands bruttonasjonalprodukt.

I går natt holdt generalsekretæren en tale som omhandlet temaet «Kvinner og makt» ved det amerikanske universitetet New School i New York. Guterres har to år igjen av sin femårsperiode som FNs generalsekretær, og sa at han i de kommende år planlegger å «personlig engasjere seg i å skape oppmerksomhet rundt og støtte likestillingstiltak innen alle arbeidsfelt».

Guterres sa at han personlig vil kontakte myndighetene i land med diskriminerende lovverk og oppfordre dem til å endre disse. Han vil også bruke FNs innflytelse til å sikre en økning av kvinneandelen i fredsbyggende arbeid.

– Jeg akter også å jobbe for at bruttonasjonalproduktindeksen skal inkludere rangeringer av velvære og bærekraft, og at ulønnet arbeid i hjemmet blir tilskrevet den verdi det fortjener, sa Guterres.

– Jeg er forberedt på å sette en stopper for et «automatisk mannlig»-tankegang hos FN. Vi er en datadrevet organisasjon, fortsatte han videre.

Guterres avsluttet talen med å si: «Likestilling er et spørsmål om makt; makt som menn har voktet over i årtusener (…) Det 21. århundre må stå i likestillingens tegn. La oss alle bidra for å sørge for at det blir slik».

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19