Guterres: Nasjonalisme og populisme har feilet i pandemihåndtering

FNs Generalsekretær uttalte til Generalforsamling at verden i dag «står ovenfor ett 1945-øyeblikk,» hvor han peker på nasjonalismens- og populismens mangelfulle håndtering av COVID-19 pandemien.

I sin årlige FN rapport som markerer startskudd for statsoverhodenes «General Debate» sa Generalsekretær António Guterres at pandemien er en krise verden aldri har sett maken til.

«COVID-19 er ikke bare en vekker, det er en generalprøve for de utfordringene verden vil møte i fremtiden.»

Historisk Generalforsamling

For første gang i FNs 75-år lange historie var ikke statsoverhoder eller regjeringsmedlemmer til stede for den årlige debatten. De respektive talene var istedenfor spilt inn på forhånd, og ble vist digitalt over hele verden.

«I en verden allerede snudd på hode, er også en tom generalforsamlingssal nok et fremmed syn. COVID-19 pandemien har forandret vårt årlige møte, men det har også gjort det viktigere enn noen gang,» uttalte Guterres.

Han sammenlignet dagens situasjon til 1945 og stiftelsen av FN.

«De som bygget de Forente Nasjoner 75 år siden hadde overlevd en pandemi, global depresjon, folkemord og verdenskrig. De forstod kostnadene av uenighet, og verdien av enighet. Derfor utformet de en visjonær respons, legemliggjort i FNs etableringspakt, med mennesker i sentrum.»

Nasjonalisme og populisme er ikke løsningen

Han appellerte videre til global solidaritet, og uttalte at «populisme og nasjonalisme ikke bare har feilet, men også ofte gjort ting verre.» Guterres advarte så mot det han kaller en nasjonalistisk tilnærming til pandemi-vaksinen.

«Noen land lager tilsynelatende bakromsavtaler for å sikre eksklusiv tilgang til sin egen befolkning, slik nasjonalistisk tilnærming er ikke bare urettferdig, det er også selvmotsigende, når ingen av oss er trygge før alle er trygge.»

Verden i forandring

Generalsekretæren fortsatte med å tegne et uhyggelig bilde av en verden med økende ulikheter, utbredt korrupsjon og manglende håndtering av klimaet.

«Pandemien har utnyttet disse urettferdighetene, forsaket de mest sårbare og visket ut flere tiår med fremgang. For første gang på 30 år øker fattigdom på verdensbasis. Vi har mistet vår støe kurs mot oppnåelsen av Bærekraftsmålene.»

100 dager til å sikre våpenhvile

I sin tale til Generalforsamlingen henviste også generalsekretæren til hans formaning om en global våpenhvile i det pandemien fikk sitt fotfeste over verden.

«Jeg ber i dag det internasjonale samfunnet om enn ny giv for å gjøre dette til virkelighet, vi har nøyaktig 100 dager. Det er kun én vinner i en konflikt under en pandemi; viruset,» uttalte Generalsekretæren.

 

FØLG Generalforsmalingen her:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19