Guterres ønsker fem nye år

António Guterres bekreftet mandag at han ønsker en ny femårsperiode som FNs generalsekretær. Den aktuelle perioden vil begynne i Januar 2022. Det er FNs generalforsamling som på bakgrunn av en anbefaling fra sikkerhetsrådet utnevner organisasjonens generalsekretærer. Dette fremkommer av artikkel 97 i FN-pakten. Siden sikkerhetsrådets anbefaling er gjeldende for generalforsamlingen, betyr det at rådets fem faste medlemmer i praksis har vetorett rundt kandidatvalget. Enhver generalsekretær har rett til to perioder, dersom de har tilstrekkelig støtte blant medlemsstatene.

Wide view of the Hall
General Assembly Seventy-second session, 93rd plenary meeting
Election of five non-permanent members of the Security Council

Guterres sikret generalsekretærsvervet i 2016 etter en reformert utvelgelsesprosess. Prosessen innebar blant annet uformelle dialogsamlinger med generalforsamlingen, hvorav de 13 kandidatene redegjorde for sine visjoner. Den nye «inkluderende og transparente» seleksjonsprosessen, som først ble tatt i bruk for utnevnelsen i 2016, ble initiert av daværende president for generalforsamlingen Mogens Lykketoft. Dermed er Guterres sitt gjenvalg den første under det nye rammeverket for seleksjon.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19