Guterres: Turisme kan hjelpe oss overvinne pandemien

0
697
FOTO: James Diewald

Ifølge en uttalelse av FNs generalsekretær, António Guterres, kan turisme spille en rolle i vår kamp mot COVID-19-pandemien.  Turismeindustrien er en av de økonomiske sektorer hardest rammet av pandemien og den fremtid er usikker.

– Turisme er en viktig del av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Mange har sitt levebrød i industrien, særlig kvinner og særlig i de mest sårbare landene i verden, som små, økonomisk underutviklede øystater og andre underutviklede land, sa Guterres, – I mange deler av verden er også bevaringen av biologisk mangfold avhengig av turismeindustrien.

Ifølge Guterres kan turismeindustrien hjelpe verden å overvinne pandemien:

– Ved å føre folk sammen, kan turisme fremme solidaritet og tillit, noe som er helt nødvendig for å styrke det globale samarbeidet som vi så sårt trenger akkurat nå.

Guterres oppfordret alle som jobber i turismeindustrien til å lete etter måter vi kan gjenoppbygge og forbedre sektoren så mens den samtidig tar hensyn til kampen mot klimaendringene og fremmer bæredyktig utvikling.

– På vår vei mot en bedre fremtid, må vi overholde løftet om å ikke la noen i stikken, avsluttet Guterres.

Verdens turismeorganisasjon(UNWTO) har lansert en håndbok til hvordan man kan få i gang turismeindustrien igjen, og hvordan den skal overleve de utfordrende månedene vi fortsatt har foran oss. UNWTO har også laget en liste med prioriteringer som skal hjelpe til i prosessen med å få turismesektoren på fote igjen.