Den store, stille Dag Hammarskjöld

0
873
Hammarskjöld

HammarskjöldDag Hammarskjöld var Generalsekretær i FN fra 10. april 1953 til 18. september 1961. Han var født den 19. juli 1905 in Jönköping i Sverige. FNs andre Generalsekretær døde da flyet han satt i krasjet da han var på fredsoppdrag i Kongo.

Under sin periode som Generalsekretær, utførte Hammarskjöld mange oppgaver for FN i sin søken etter å forhindre krig og nå de andre målene for FN charteret.

Dag Hammarskjöld var en verdensborger. Under sin periode ble han kjent som en ekstremt effektiv og dedikert internasjonal embetsmann. Hammarskjöld understreket at en av de viktigste oppgavene for FN er å fremme de små nasjonenes interesser i forhold til stormaktene. Han formet også FN mandatet for å etablere fredsbevarende styrker. Før han ble utnevnt til Generalsekretær i FN hadde Hammarskjöld tjenestegjort i høye posisjoner som embetsmann hos svenske myndigheter.

Minner fra tidligere medarbeidere

Foreningen for tidligere internasjonale embetsmenn i FN (AFICS) har utarbeidet et hefte med minner fra noen av Hammarskjölds kolleger i FN. De tegner et bilde av Hammarskjöld som en utrettelig, flittig og omsorgsfull mann som krevde mye av sine kollegaer, men som aldri lot være å rose deres harde arbeide.

Donald R. Hanson, medlem av Sekretariatet da Hammarskjöld ledet FN husker at Generalsekretæren stoppet tilfeldig ved pulten hans en dag. ”Jeg fant ut et par minutter etterpå at han var på sin årlige tur for å besøke alle – la meg repetere – alle de ansatte i Sekretariatet. Jeg skjønte med en gang at hans humanisme, balansert med hans administrative egenskaper var på det høyeste intellektuelle og pragmatiske nivå,” skrev han.

Hammarskjölds “indre stillhet” var en del av hans personlighet. I et intervju med Sekretariatets nyhetsblad i januar 1958 ble han spurt om hva han så på som den viktigste egenskapen en internasjonal embetsmann burde ha. Hammarskjöld svarte: ”…en høy bevissthet kombinert med en indre stillhet er blant disse egenskapene. Også en viss ydmykhet, som hjelper deg å se ting gjennom den andres øyne, å rekonstruere deres sak, uten å miste deg selv, uten å være en kameleon.”

Åpningen av den 66 sesjonen av FNs Generalforsamling vil bli viet en hyllest til Dag Hammarskjöld.

Foto: FN / AF