Palestina – kjemper enda for sin rett til selvbestemmelse.

0
652
Photo: UN Photo/Shareef Sarhan

Photo: UN Photo/Shareef Sarhan

29. NOVEMBER, 2013 – Det palestinske folk kjemper enda for å oppnå sine ubestridte umistelige rettigheter. FNs generalforsamling beskriver slike rettigheter som retten til selvbestemmelse uten ekstern innblanding, retten til nasjonal selvstendighet og suverenitet, og retten til å returner til deres hjem og eiendommer som de har blitt skjøvet bort fra, grunnet ulike årsaker.

I dag markerer FN den internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk. Denne dagen gir det internasjonale samfunnet en mulighet til å fokusere sin oppmerksomhet på at det palestinske folks problemer enda ikke er løst.

Det palestinske folk, som har oversteget 8 millioner, lever hovedsakelig i det palestinske territoriet, som siden 1967 har vært okkupert av Israel. Flere palestinere lever også i østlige Jerusalem, deler av Israel, nabostater og flyktningleirer i regionen.

I en avstemming den 26. november ble beslutninger om å gjøre år 2014 til det internasjonale året for solidaritet med det Palestinske folk godtatt av FNs generalforsamling. 110 medlemsstater stemte for, 7 stemte imot (Australia, Canada, Mikronesia, Israel, Marshalløyene, Palau og U.S.A.) og 56 avholdt sin stemme. Resolusjonen anmodet komiteen for utøvelsen av de umistelige rettighetene til det palestinske folk, til å arrangere aktiviteter i samarbeid med myndigheter, FN, mellomstatlige organisasjoner og det sivile samfunn.

Representanter fra U.S.A. talte etter avstemningen, og gjorde det klart at de fortsatt er bekymret over de gjennomgående ensidige resolusjonene mot Israel, godtatt av FNs generalforsamling. Kun fire andre resolusjoner har vært kritiske til andre medlemsstater. Alle aktørene innblandet i den tragiske konflikten mellom Israel og Palestina har et ansvar for å ende den, og U.S.A. uttrykte sin misnøye med at generalforsamlingen fortsetter å utpeke Israel.

I 2012 ble Palestina godkjent som en observatør, dog ikke medlem, i FN. Mange håpet at dette ville bringe nytt liv i forhandlingene om fred mellom Israel og Palestina, og resultere i en fredelig og stabil  løsning med to stater. Vold er dessverre fortsatt utbredt i regionen, og det palestinske folk står overfor utfordringer en rekke humanitære utfordringer, som utkastelse fra deres hjem, blokader, restriksjoner på hvor de kan bevege seg, fattigdom, samt mangel på mat og brennstoff.

«Årets overholdelse finner sted mens israelske og palestinske forhandlere arbeider sammen mot det felles objektive målet om et fredfullt, omfattende forlik vedrørende alle permanente statusproblemer. Jeg kaller på det internasjonale samfunn[, og håper de vil] støtte de to partene i denne ambisiøse bestrebelse for å oppnå en løsning med to stater, for å få en slutt på konflikten. Alle parter må handle på en ansvarsfull måte og avholde fra handlinger som kan skade utsiktene for vellykkede forhandlinger.» sa generalsekretær Ban Ki-moon.