Junioreksperter til FN

0
877

Høstens søknadsfrist for nye junioreksperter til FN er i ferd med å renne ut. Totalt 14 stillinger utlyses i denne omgang, til blant annet organisasjonene UNDP, ILO, Global Impact, UNICEF og UNIFEM. Menn og kandidater med etnisk og kulturell minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Norge finansierer i dag om lag 70 norske junioreksperter til ulike FN-organisasjoner. Antall nye rekrutteringer i året varierer fra 30 til 35. Juniorekspertene bistår FN, bygger opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN.

For mer informasjon og oversikt over de ulike stillingene det skal rekrutteres til, les mer på UDs nettsider.

Søknadsfrist: 12. september 2009