Guterres: Vi trenger politisk vilje til å stoppe klimaendringene 

FNs generalsekretær, António Guterres, kaller på politisk vilje til å stoppe den globale klimakrisen i sin åpningstale til FNs klimakonferanse COP25 som startet i dag i den spanske hovedstaden Madrid. I sin åpningstale påpekte Guterres forpliktelsen som verden trenger fra regjeringer i de kommende dagene. 

Klimaforandringene er i gang – verden er allerede 1.1°C varmere enn den var før den industrielle revolusjonen. Temperaturstigninger har allerede hatt en vesentlig innvirkning på kloden vår – og menneskers dagligdag. Hvis nåværende trend fortsetter så kan vi forvente at den globale temperaturstigningen vil nå 3.4 til 3.9°C i dette århundret, noe som vil ha vidtgående og destruktive konsekvenser. 

– Vil vi virkelig huskes som generasjonen som gravde hodet i sanden, mens planeten brant?, spurte generalsekretæren retorisk i sin åpningstale. 

COP25 er det siste klimakonferanse før vi når 2020. Året hvor mange land må komme med nye klimahandlingsplaner. Blant de mange spørsmålene det må finnes svar på under konferansen, står finansieringen av klimahandling globalt sentralt. 

Aktuelt gjøres det ikke nok for å møte de tre klimamålene: redusere utslipp med 45% før 2030, oppnå klimanøytralitet innen 2050 og stabilisere den globale temperaturstigningen på 1.5°C innen dette århundret. Generalsekretæren understrekte viktigheten av COP25 for å sette klare retningslinjer for å endre kurs. 

– Vi må vise at vi er seriøse i våre forpliktelser til å stoppe krigen mot naturen – at vi har den politiske viljen til å nå klimanøytralitet innen 2050, sa Guterres fra talerstolen. 

Men tiden er imot oss. Verden har ikke råd til å kaste bort mer tid når det kommer til klimaendringer. En modig, besluttsom og ambisiøs vei fremover må finnes. Guterres understrekte at vi har verktøyene, forskningen så vel som ressursene til å lykkes.

– La oss vise den politiske viljen som folket krever fra oss. Alt annet vil være et svik mot hele menneskeheten og fremtidige generasjoner, avsluttet Guterres i sin åpningstale.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19