Helsingborg første by i Norden som deltar Trees in Cities Challenge

Helsingborg i Sverige er blant de første byene i Vest-Europa til å delta i «Trees in Cities Challenge», en ambisiøs ny kampanje lansert under FNs klimatoppmøte som oppfordrer ordførere til å plante trær i sine byer.

Ordførerne i Helsingborg (Sverige), Bonn (Tyskland) og Malaga (Spania) var blant de første til å erklære at de ønsket å ta del i kampanjen. Helsingborg har blitt kåret til Sveriges mest miljøvennlige kommune tre år på rad, og ordfører Peter Danielsson har lagt frem planer om planting av 8000 trær i løpet av 2020.

«Om vi virkelig skal gjennomføre endinger, holder det ikke med strategier og planer. Vi må alle sørge for å oppnå bærekraftsmålene, og jeg er overbevist om at verdens byer og deres ordførere må ta føringen,» sier Danielsson.

Anslagsvis 75 % av C02-utslipp stammer fra urbane områder og kampanjer rettet mot byer er helt nødvendig i den globale kampen mot klimaendringene. Ordførere og andre i lederstillinger har muligheten til å spille en viktig rolle i å bringe den globale klimainnsatsen ned på et lokalt nivå, og slike lokale klimatiltak kan føre til umiddelbare resultater og bidra til økt entusiasme og innsatsvilje blant innbyggere, bedriftsledere og andre.

«Trees in Cities Challenge» er en global kampanje lansert av FN økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), med mål om å promotere klimatiltak i byer.

«Vi trenger spesifikke, realistiske planer for klimatiltak på alle nivåer – budskapet er klart. Særlig gjelder dette tiltak i urbane områder som står i første linje i kampen mot klimaendringer,» uttalte UNECEs leder, Olga Algajerova.

Om byer tar utfordringen, kan de oppnå en rekke bærekraftige fordeler – for klimaet, miljøet og samfunnet:

  • Ett enkelt tre kan lagre opp til 150 kg med C02 i året
  • Trær kan bidra til å rense luften for skadelige miljøgifter
  • Trær kan begrense effekten av urbane varmeøyer og redusere behov for klimaanlegg
  • Trær bidrar til å kontrollere erosjon, redusere skred og redusere skadelige virkninger av flom
  • Å plante trær kan øke byers biologiske mangfold
  • Grønne lunger i urbane områder kan bidra til et sterkere lokalsamfunn og bedre livskvalitet for byenes innbyggerne
  • Trær kan øke verdien på omkringliggende eiendommer med anslagsvis 2-10 %

Les mer om «Trees in Cities Challenge» her: https://treesincities.unece.org/ (ENG)

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19