40 år med hiv/aidsepidemien

Det er 40 år siden hiv/aidsepidemien ble en ledende årsak til sykdom og tidlig død verden rundt. For å markere milepælen hedrer fotograf Einar Sebastian sin barndomsvenn som døde av AIDS med en fotoutstilling i Reykjavik.

Utgangspunktet for utstillingen, «Images of 2 Lives», er to selvportretter av forfatter og fotograf Einar Sebastian og hans avdøde barndomsvenn Björn Björnsson. Björnsson døde av AIDS i 1995, 35 år gammel. Han døde bare noen få uker før medisinen mot AIDS kom på markedet hvilke betydde at mange av Björns venner fikk forlengede leveutsikter.

Side om side

Kunstneren tok et selvportrett på forespørsel fra Björn i 1994, nesten et år før han døde. Bildet er en tolkning av hvordan han så seg selv. Einar tok deretter et eget selvportrett noen måneder etter Björns død. Tanken hans var at portrettene kunne utstilles sammen, side om side med Einar på den ene siden og Björn på den andre.

Selvportrett: Einar Sebastian

«Jeg tror at nå som verden blir angrepet av et nytt virus som invaderer hele menneskeheten, har mitt personlige arbeid en plass i samtidskunsten,» sa Einar Sebastian til UNRIC.

Han sier at verkene er kapitler i to menneskers liv som helhet danner noe som ligner en bok. Vendepunktene og kapitlene representerer personens liv og er knyttet til forfatterens ideer om døden som en begynnelse i stedet for en slutt.

40-årsjubileum

5. juni 2021 var det offisielle 40-årsjubileet for hiv/aidsepidemien. På denne dagen i 1981 publiserte US Center for Disease Control en rapport om det som senere ble kjent som AIDS-epidemien.

Denne uken holder FNs generalforsamling et toppmøte om AIDS, som forventes å forplikte seg til å oppnå nye mål for 2025 for å utrydde AIDS innen 2030.

UNAIDS

En ny rapport fra UNAIDS viser at antall mennesker som er behandlet for HIV har mer enn tredoblet seg siden 2010. AIDS-relaterte dødsfall har redusert med 43 prosent siden 2010, ned til 690 000 i 2020, noe som i stor grad skyldes innføring av antiretroviral behandling.

Det er også gjort fremskritt i å redusere antall nye HIV-infeksjoner, men det har gått mye tregere – en nedgang på 30% siden 2010, med 1,5 millioner nye HIV-infeksjoner i 2020, mot 2,1 millioner i 2010.

 

 

 

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19