Holocaust – Kulminasjonen av tusen år med hat

FNs generalsekretær har uttalt at holocaust ikke bare var enderesultatet av nazistenes vanvidd, men også enderesultatet av eldgamle antisemittiske strømninger.

«Å tro at holocaust kun var en følge av vanviddet til en gruppe kriminelle nazister vil være en farlig feiltagelse. Tvert imot, holocaust var kulminasjonen av et årtusen med hat, forfølgelse og diskriminering av jøder – det som vi nå kaller antisemittisme,» sa FNs generalsekretær, António Guterres, i sin meddelelse i anledning den internasjonale minnedagen for ofrene for holocaust.

Holocaustdagen er en årlig minnedag som markeres 27. januar – samme dato som konsentrasjonsleiren Auschwitz ble frigjort i 1945. I år er det 75 år siden frigjøringen av Auschwitz, avslutningen av andre verdenskrig, og slutten på holocaust.

Holocaust og FNs informasjonsprogram anerkjenner denne milepælen ved å la temaet for årets opplærings- og markeringsprogram være «75 år etter Auschwitz – Holocaust-opplæring og minnearbeid for global rettferd». Temaet reflekterer hvor viktig kollektiv mostand mot antisemittisme og andre former for diskriminering fortsatt er 75 år etter holocaust, for å sikre at alle menneskers verdighet og rettigheter blir respektert.

Guterres påpekte i sin meddelelse at på tross av at de katastrofale følgene av holocaust har blitt fremlagt så tydelig, fortsetter antisemittisme å eksistere. «Noen gang tar den nye former og blir spredd på nye måter, men hatet forblir det samme. Vi må alltid være på vakt. De siste årene var vi sett en skremmende økning av antisemittiske angrep både i Europa og USA – som er en del av en urovekkende økning av fremmedfrykt, homofobi, diskriminering og alle former for hat. Selv nazisme som ideologi truer med å gjenoppstå – noen ganger åpenlyst, andre ganger i forkledning».

Minnearbeid og opplæring er grunnleggende bestanddeler i våre forebyggende tiltak, fordi uvitenhet skaper grobunn for falske forestillinger og usannheter. Om vi forstår vår historie, knytter vi oss til de grunnleggende menneskelige verdiene sannhet, respekt, rettferdighet og medfølelse. Holocaust var et vendepunkt i historien og fikk verden til å si «aldri mer».

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19