Hovedpunkt fra generalsekretærens pressebriefing 19/3

0
679
FOTO: UN Photo/Manuel Elias

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret alle verdens land til å stå samlet i kampen mot koronaviruset under en digital pressebriefing fra FNs hovedkvarter i New York torsdag.

– Verden trues av en felles fiende. Vi er krig mot et virus, sa generalsekretæren under pressebriefingen, og advarte mot at de nasjonale tiltak som hittil har blitt satt i verk ikke er en løsning på den komplekse trusselen koronapandemien utgjør. Han oppfordret til en multilateral innsats for å bekjempe viruset.

Generalsekretæren ba alle nasjoner om å stå sammen, også EU-landene som har stengt sine grenser.

– Det er forståelig at det blir satt i verk innreiseforbud fordi man må stanse spredningen av sykdommen, men det er også veldig viktig at folk får forstår behovet for solidaritet. Det er veldig viktig å bekjempe falske nyheter og kampanjer på sosiale medier som forsøker å spre frykt og skape splid, sa han og la til at han selv for tiden er separert fra sin familie i Portugal.

– Å takle helsekrisen er en av hovedverktøyene for å bekjempe viruset, sa generalsekretæren. Han la til at han er bekymret for at så mange land opplever sprengt kapasitet; at de ikke er i stand til å behandle lettere tilfeller og heller ikke i stand til å takle det enorme behovet eldre pasienter har for behandling.

– Selv i de rikeste landene ser vi at helsetjenestene kneler under presset. Statlige overføringer må økes umiddelbart om helsetjenestene skal være i stand til møte det stadig økende behovet for medisinsk behandling, sa han og oppfordret land til å sørge for en økt grad av testing, økt tilgang til helsetjenester, økt støtte til helsepersonale og økt tilgang til medisinsk utstyr.

Generalsekretæren ba rike land om å tilby hjelp til land som i mindre grad er i stand til å takle koronakrisen.

– Rike land må ikke overbevise seg selv om at de kun må sørge for sine egne innbyggere. Det er i deres interesse å bidra til en global bekjempelse av viruset, sa han og advarte at viruset ville kunne drepe millioner av mennesker om det fikk lov til å spre seg uhindret, særlig i sårbare områder.

Generalsekretæren ba også land om å benytte seg av FNs bærekraftsmål og Parisavtalen når de skal bygge opp igjen økonomien etter koronakrisen.

– Vi må holde løftene til våre innbyggere og planeten, sa han og la til – Nå mer enn noensinne trenger vi solidaritet, håp og politisk vilje til å løse denne krisen sammen.

Les hele generalsekretærens pressebriefing her