Human Development Report: Ti år på å snu kilmautviklinga

0
693

FN sitt utviklingsprogram (UNDP) har no lansert Human Development Report for 2007, under tittelen Fighting climate change: human solidarity in a divided world.

Rapporten forklarar kvifor vi har mindre enn ti år på å endre retning, og å byrje å leve med lågare karbonutslepp. Rapporten illustrerar også korleis klimaendingar vil skape langsiktige problem for menneskeleg utvikling. I fylgje rapporten er menneske som allereie er i sårbare situasjonar, særskilt utsette.

For å laste ned rapporten, gå til Human Development Reports si heimeside.