De usynlige klimaflyktningene

0
882
Photo: UN Photo/Eskinder Debebe

Photo: UN Photo/Eskinder Debebe
2. DESEMBER, 2013 – I fremtiden vil klimaendringer tvinge flere og flere til å forlate sine hjem. For øyeblikket er ikke klima-emigranter, som oppgir klimaendringer som grunn for migrasjon, anerkjent av det internasjonale samfunnet som flyktninger med rett på asyl. Det samme er tilfellet i fleste nasjoner.

I forrige uke skapte asylsøknaden til Ioane Teitiota, en 37 år gammel mann fra den lille øystaten Kiribati, oppstand da den ble avvist i New Zealand. Teitiota fortalte at han prøvde å unnslippe stigene hav og miljørisikoer skapt av global oppvarming i hans hjemland.

Høyesterett i New Zealand slo fast at dette ikke utgjorde god nok grunn for asyl, som i de fleste tilfeller betegnes som fare for en persons liv eller frykt for forfølgelse.

FNs flyktningkonvensjon inneholder ikke langsiktig beskyttelse av flyktninger grunnet klimaendringer.

Noen av de nordiske landene er i denne sammenhengen unntak. Finland og Sverige er de eneste landene i verden som inkluderer emigranter grunnet klimaendringer som «personer som ellers har behov for beskyttelse», i sin offisielle asyl- og migrasjonspolitikk. Danmark referer ikke til emigranter grunnet klima i sin offisielle asylpolitikk, men har adoptert en pragmatisk fremgangsmåte. Et eksempel på denne fremgangsmåten var 31 flyktninger fra Afghanistan, som flyktet fra tørke, som i 2001 fikk oppholdstillatelse i Danmark.

På tross av de ovenfornevnte forhold er antallet klimaflyktninger i de nordiske landene minimale. Esko Repo, asyldirektør for de finske migreringstjenester, forklarer at Finland har anerkjent klimafaktorer når de tildeler asyl til noen migrerende personer fra Afrika, men at dette aldri har vært den eneste grunnen til at asyl har blitt gitt. http://www.hs.fi/paivanlehti/30112013/ulkomaat/Suomi+antaisi+turvapaikan/a1385713487355

Klimafaktorer har lenge påvirket globale migrasjonsstrømninger, ettersom befolkningsgrupper opp igjennom historien har flyttet fra områder utsatt for harde værforhold.
Omfanget av disse migrasjonsstrømninger forventes å stige, både internt og på tvers av grenser, dette er grunnet en akselerering av klimaendringene. Det økende antallet emigranter kan ha enestående påvirkning på liv og levekår over hele verden.

Fremtidige estimater varierer fra 25 millioner til 1 milliard emigranter innen 2050. 200 millioner emigranter er det antallet flest er enige om. Dette er like mange emigranter vi har totalt, i hele verden, i dag. Det vil med andre ord skje en dobling av antallet emigranter om disse estimatene stemmer.