Møte med UNODC og nedrustningskonferanse for utenriksministeren

0
616

Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter i morgen med lederen for FN-kontoret for narkotika og kriminalitet (UNODC), Antonio M. Costa. Sentrale problemstillinger som skal behandles under oppholdet er Afganistan og opiumproduksjon, samt menneskehandel og anti-korrupsjon. Costa vil også møte med embedsverket i UD, justisminister Knut Storberget, samt helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

I dag og i morgen er Utenriksdepartementet og Støre verter for en konferanse om nedrustning: Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons. Blant innlederne er, i tillegg til utenriksministeren, Mohamed ElBaradei, generaldirektør for IAEA, USAs tidligere utenriksminister George Shultz og tidligere senator Sam Nunn.

Norge har lenge vært en ledende aktør innen kjernefysisk nedrustningsarbeid, og forhindring av spredningen av masseødeleggelsesvåpen. Konferansen vil ta opp problemstillinger kring spredningen av, samt redusering av kjernefysisk materiale og betydningen av kjernevåpen i nasjonal sikkerhetspolitikk, og til sist hvordan regionale konflikter påvirker arbeidet med å redusere faren knyttet til kjernevåpen.

Informasjon hentet fra Utenriksdepartementets nettsider.
Les mer om UNODC her.