Hundre dagers handlingsplan fra UN Women

0
658
alt

altDirektøren for det nye FN-kontoret UN Women la 24. januar frem en hundre dagers handlingsplan for å styrke kvinners rettigheter og deltakelse. Kontoret vil både arbeide med nasjonale prosjekter, og arbeide for å fremme kvinners rolle innen FN-systemet.

– Kvinners styrke, industrielle virksomhet og deres kunnskap er menneskehetens største uutnyttede ressurs. Utfordringen for UN Women er å vise våre ulike kretser hvordan denne ressursen effektivt kan utvinnes på en måte som vil gagne oss alle, sa direktøren for UN Women, Michelle Bachelet.

Hun vektla behovet for å balansere ambisjon med sunn fornuft, og sa at UN Women vil fokusere på fem kjerneprinsipper: å styrke enkeltnasjoners implementering av internasjonale avtaler, å støtte multinasjonale prosesser for å styrke de globale rammeverkene for likestilling, å spre holdninger for likestilling og kvinners bemyndiggjøring, å bidra til at hele FN jobber mot like mål i disse spørsmålene, og å opptre som en global bidragsyter med kunnskap og erfaring.

UN Women – tidligere kjent som UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – ble etablert av FNs generalforsamling i juli 2010. Dette var en sammenslåing av de fire kontorene: FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM), FN-sekretariatets avdeling for kvinners rettigheter (DAW), Kontoret for spesialrådgivning i kjønnsspørsmål, og FNs forskningsinstitutt for fremme av kvinner (UN-INSTRAW).

Kontoret skal motta nye midler for å finansiere arbeidet, og vil formelt bli lansert 24. februar under den 55. sesjonen av Kommisjonsmøtet om kvinners status. Dette møtet er et globalt politikkorgan som utelukkende arbeider med likestilling og fremgang for kvinner.

– Jeg vil gjøre UN Women til en katalysator for forandring, ved å komme med ny energi, trekke på langvarige ideer og verdier, og å samle menn og kvinner fra ulike land og sosial bakgrunn i et felles krafttak, sa Bachelet.

Hun bemerket at UN Womens tilnærming vil være av global karakter, selv om innvirkningene primært vil oppleves på landnivå.

– Slik vil UN Womens tekniske støtte og ekspertise bli tilgjengelig, ved etterspørsel, for alle land, utviklede og i utvikling.

I sin uttalelse til styret la Bachelet frem fem prioritetsområder for arbeid i enkeltland: å styrke kvinners stemme, lederskapsevne og deltakelse, å stoppe vold mot kvinner, å sikre kvinners deltakelse i konflikthåndtering, å styrke kvinners økonomiske uavhengighet, og å styrke prioritering av likestilling i lands lokale og sektorplanlegging og i deres budsjetter.