Fordobling av antallet barn berørt i Syria-krigen

0
638
Adnan (4) ble skadet i ansiktet da hans hjem ble bombet.

 Adnan (4) ble skadet i ansiktet da hans hjem ble bombet.
13. MARS, 2014 – I løpet av det siste året har det skjedd en fordobling i antallet barn som har blitt rammet av krigen i Syria. Spesielt vanskelig er situasjonen for de en million barnene som lever innestengt i beleirede områder, i følge en ny rapport fra UNICEF.

I løpet av Syria-krigens tre år har totalt 5,5 millioner barn blitt rammet av krigens følger. Rapporten beskriver traumene barnene har opplevd og oppfordrer til umiddelbar slutt på volden.

Barn som lille Adnan (4). Han flyktet med sin familie til Libanon. Han ble skadet i ansiktet da hans hjem ble bombet og han lidelser er fortsatt alvorlige. Moren hans forteller at han gråter hele natten, er redd for alt og ikke kan klarer å være alene.

UNICEF anslår at det finnes omkring to millioner barn som Adnan, som er i stort behov for psykologisk hjelp og støtte.

«For syriske barn har de tre siste årene vært de lengste i deres liv, må de holde ut enda ett år med lidelse»?, spør UNICEF direktør Anthony Lake.

Fordi mange barn ikke kan nås av hjelpeinstanser lever en stor andel under beleiring i ruinene av sine tidligere hjem. Det er en kamp å finne mat. Mange har blitt forlatt helt uten beskyttelse og medisinsk og psykologisk hjelp. Få har tilgang til utdannelse. I de aller verste tilfellene har snikskyttere bevisst gått inn for å skade og drepe barn og gravide kvinner.

Under konfliktens tre år har syriske barn blitt tvunget til å vokse opp langt raskere enn noen barn skal behøve å gjøre. UNICEF oppgir at hvert tiende flyktningsbarn nå arbeider og at hver femte syriske jente i Jordan har blitt tvunget inn i et barneekteskap.

Rapporten henvender seg til verdenssamfunnet og krever følgende innsats:
• Slutt på volden
• Umiddelbar tilgang till de avstengte områdene der en million barn finnes
• Barnene må beskyttes fra utnyttelse og vold
• Barnene må få tilgang til utdanning
• Rehabilitering og psykologisk støtte til barnene
• Støtte nabolandene slik at de er bedre stilt til å ta hånd om flyktningene og lindre de sosiale og økonomiske effektene av konflikten for familiene

«Krigen må ta slutt, slik at barnene kan vende hjem og bygge opp sine liv igjen, i trygghet med familie og venner», sier Anthony Lake. «Det tredje året av konflikten i Syria må bli det siste».