Hva kan jeg gjøre?

0
752
MDG banner in Norwegian

MDG banner in Norwegian

Hva kan jeg gjøre?

En måte du eller din organisasjon kan involvere deg på er å ta del i FNs Tusenårskampanje (United Nations Millennium Campaign) på http://www.endpoverty2015.org.

Tusenårskampanjen oppfordrer folk verden over til å engasjere seg og støtte kampanjen. Engasjer deg på http://www.endpoverty2015.org.