FNs bosettingsprogram krever en forbedring i urban tilgjengelighet og mobilitet

0
665
World Habitat Day

World Habitat Day

7. OKTOBER, 2013 – I anledning FNs internasjonale dag for bosetting krever direktøren for FNs bosettingsprogram, Dr. Joan Clos, en forbedret tilgjengelighet og mobilitet i urbane områder. En slik forbedring vil lede til at verdens byer fungerer mest mulig effektivt.

FN har dedikert den første mandagen i oktober hvert år til FNs internasjonale dag for bosetting. Meningen bak denne dagen er å reflektere rundt situasjonen verdens byer befinner seg i, og retten til alle mennesker om tilstrekkelig ly. Dagen skal også minne verden på at vi alle har et ansvar for å forme og bedre fremtiden til verdens byer. Årets tema er: ‘urban mobilitet’.

«Mobilitet er en viktig del av byplanlegging ettersom det bidrar, ikke bare til levedyktigheten til en by i form av å redusere overbelastning og forurensing, men også i form av økonomisk potensiale ved å tillate den frie bevegelsen av mennesker og varer. Mobilitet er kjernen når det kommer til å sørge for lik tilgang til basisgoder, tjenester og aktiviteter. Eksempler kan være: arbeid, utdannelse, tilgang til tilstrekkelig medisinsk hjelp, shopping, sosialisering og muliggjøring av deltakelse i samfunnslivet,» sa Dr. Clos.

Dr. Clos forklarte videre at vi ved å optimalisere urbane tettsteder og minimere soneinndeling av land kan begynne å få byer til å fungere for sine innbyggere. Nærhet til goder og tjenester er noen av mange urbane fordelene, og oppfordrer til investering og flere muligheter.

Kompakte, veldesignede byer kan være renere, og ha en mindre påvirkning på miljøet per innbygger, enn mer utspredte områder, forklarte han.

I sitt innlegg for markeringen av FNs internasjonale dag for bosetting, sa generalsekretær Ban Ki-moon: «Det å innføre mobilitet på den riktige måten kan bety forskjellen på en strevende by og en blomstrene by,». Han la til: «Mobilitet er ikke et spørsmål om å bygge bredere eller lengre veier. Det handler om å tilby de nødvendige og effektive systemer som tjener flest mennesker på den beste, mest likeverdige måten.»