– Hver dag burde være en oransje dag

0
626
VAW-Oranssi-katutempaus-1 -Maria-Jain web

VAW-Oranssi-katutempaus-1 -Maria-Jain web

25. november ble den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner feiret Norden over, fra Reykjavik i vest til Helsinki i øst.

I FNs generalsekretærs kampanje “UNiTE to end violence against women” er den 25. hver måned utropt til oransje dag, med mål om å øke oppmerksomheten rundt vold mot kvinner og jenter – ikke bare en gang i året den 15. november,  som er den internasjonale dagen, men hver måned.

I Finland ble dagen markert i Helsingfors via et gateevenement der ansatte i finske UN Women, alle kledd i oransje, delte ut appelsiner og klementiner til forbipasserende. Mange stoppet for å diskutere temaets da de fikk høre hva den glade appelsingaven egentlig handlet om. UN Women hadde særlig nådd ut til unge – mange visste på forhånd hva det handlet om, og sa de hadde hørt om dagen i sosiale medier.
– Det her er så viktig at hver dag burde være en oransje dag, sa en forbipasserende mann.

Finske UN Women hadde også i samarbeid med UNRICarrangert en utstilling i universitetsbygget Porthania, der UNRICs plakater for reklamekampanjen ”Nei til vold mot kvinner” var utstilt helt frem til midten av desember.

I den svenske byen Malmö gikk omkring 200 personer fakkeltog mot vold mot kvinner.
– Vi tar imot 1000 samtaler i året fra jenter under 30. Og det handler om alt fra stress på skolen til at pappaen voldtar, sier Qinen Erixon fra Tjejjouren Malmö til Skånskan.se.
– Vi trenger en dag for å skape oppmerksomhet rundt volden som rammer kvinner hver dag. Dette er ikke et individuelt problem, men et samfunnsproblem, og det må håndteres som nettopp det.

I Danmark ble dagen markert i flere danske byer. I Horsens arrangerte Horsens Krisecenter fakkeltog i byen, og Kvindernes U-landsudvalg (KULU) avholdt brønsj i København, hvor medarbeidere fra organisasjonen fortalte om deres arbeid med kvinners rettigheter i både DR Kongo og Mali. Den internasjonale dagen utgjorde også startskuddet for KULUs kampanje «Giv en pige ret», som er en del av FNs kampanje «16 dager mot vold mod kvinner», som løper fra 25. november til menneskerettighetsdagen den 10. desember.

I Norge ble det hver dag i den verdensomspennende sektsendagerskampanjen presentert videoblogger der kjente fjes formidlet sitt budskap i kampen mot vold mot kvinner. Alt fra skuespillere og artister til ungdomspolitikere og stortingsrepresentanter, likestillingsombudet og til og med statsministeren stilte opp i kampanjen arrangert av kvinne- og utviklingsforumet FOKUS, som er Norges nasjonalkomité for UN Women og har ansvaret for 16. dagerskampanjen i Norge. Både arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen NTL stilte også i oransje for å markere sin holdning mot vold mot kvinner. Det samme gjorde mange av politikerne i det norske storting. Ifølge Dagbladet ble disse de første stortingspolitikerne i verden som stilte opp for kampanjen.

På Island organiserte islandske UN Women Committee sitt årlige fakkeltog for å markere den internasjonale dagen. Fakkelbærerne samlet seg i en park utenfor Alltinget i Reykjavik sentrum, der plakater fra UNRICs reklamekampanje ble utstilt. Under en seremoni ble to femistaktivister hedret for sine bidrag i kampen mot kjønnsbasert vold. De to, Hildur Lillendahl og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, hadde deretter æren av å gå forrest i fakkeltoget fra Reykjavik sentrum til kinoen Bíó Paradís, som for anledningen var dekorert med flere av UNRICs plakater. Etter taler og korsang var det visning av den britiske prisvinnende filmen Tyrannosaur, regissert av Paddy Considine og med Peter Mullan og Olivia Colman i rollene.

Noen nordiske fakta

– På Island oppga 42 prosent av alle kvinner i 2010 å ha vært utsatt for en form for vold i løpet av livet etter fylte 16 år. Fem prosent oppga å ha vært gravide da det skjedde, mens det i 24 prosent av tilfellene var barn tilstede.  (Norden.org)
– I 2010 oppga en tredjedel av Danmarks befolkning å ha kjennskap til kvinner som ble utsatt for vold fra familie eller venner. Dette er høyere enn EU-snittet på 25 prosent. (Eurobarometer)
– I Norge, som i andre nordiske land, er kvinner overrepresentert på statistikken over anmeldte familievoldssaker. I 2010 var 75 prosent av ofrene i disse sakene kvinner. Seksualforbrytelser har en enda mer ubalansert fordeling av kjønn; 87 prosent av ofrene i de 3.300 anmeldte seksualforbrytelsene i 2010 var kvinner (Statistisk sentralbyrå, SSB)
– I Finland blir mindre enn en prosent av all seksualisert vold i hjemmet anmeldt til politiet. I 2010 ble 33 voldtektssaker hvor offeret og gjerningsmannen var et par anmeldt, selv om 6500 kvinner hvert år opplever seksualisert vold i sine forhold. (Amnesty International)
– I Sverige ble 27.972 tilfeller av vold mot kvinner over 18 år anmeldt i 2011. I 60 prosent av disse sakene er gjerningsmann og offer i et nært forhold. Brottsförebyggande Rådet (Brå) anslår at kun hvert femte tilfelle anmeldes.