Ain’t no mountain high enough

0
783
" Flickr / Peter Haden / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

" Flickr / Peter Haden /  2.0 Generic (CC BY 2.0)

11. DESEMBER, 2013 – Fjell spiller en stor rolle i bærekraftig utvikling. For å sikre fjell og deres viktige rolle i fremtidig utvikling, er temaet for FNs fjelldag: ‘fjell- nøkkelen til bærekraftig utvikling’.

På denne dagen feires fjellene, og deres viktige rolle i bærekraftig fremtidsutvikling.

Dagen skal informere om hvordan man kan øke oppmerksomheten rundt fjellets viktighet, og på samme tid hvordan dette kan bringe fordeler til lokalsamfunn i både lavland og høyland, uten å ødelegge økosystemer i disse områdene.

Fjell dekker rundt en fjerdedel av verdens overflate, og er hjemmet til en tiendedel av verdens innbyggere. Disse menneskene er blant verdens fattigste og dårligst stilte. De utsettes ofte for politisk, sosial og økonomisk marginalisering, og mangler tilgang til grunnleggende ting som helsetjenester og utdanning. I tillegg forsterker dagens globale utfordringer, som klimaendringer, økonomiske tendenser og befolkningsvekst, de vanskelighetene de står overfor.

Gjennom generasjoner har fjellinnvånere lært seg hvordan man kan leve med den trusselen naturkatastrofer er. Det finnes imidlertid stadig flere indikasjoner på at mange fjellområder er blitt mer utsatt for katastrofer de siste tiårene.

Globalt er fjellene enormt mangfoldige – fra tropiske regnskoger til permanent is og snødekke, og fra havoverflaten til nesten 9000 meters høyde. De er verdens vanntårn, og gir ferskvann til minst halvparten av verdens innbyggere. Fjell er imidlertid også farlige områder; skred, vulkanutbrudd, jordskjelv og flommende brevann truer livet til dem som bor i fjellområdene, og områdene rundt. Fjellene spiller en viktig rolle i å påvirke klima og værforhold globalt, og regionalt.

I år fokuseres det spesielt på oppfølgningsarbeid i anledning Rio +20, og viktigheten av varer fra fjellområder til bærekraftig utvikling.

Det var etter det internasjonale fjellåret for ti år siden at resolusjon 57/245 ble vedtatt, der generalforsamlingen utropte 11. desember til den internasjonale fjelldagen. Siden da har verdens fjell fått en stadig høyere (pun intended) profil på agendaer, dette på alle områder.