Norsk professor gjenvalgt til FNs barnekomité

0
654


10. JULI, 2014 – Kirsten Sandberg har blitt gjenvalgt for en ny fireårsperiode i FNs barnekomité.

Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun har sittet i komiteen siden 2011 og har ledet den siden ifjor.

FNs barnekomité består av 18 uavhengige menneskerettighetseksperter som overvåker statenes forpliktelser ovenfor Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har egne rettigheter.

Nesten alle verdens stater har ratifisert Barnekonvensjonen, med unntak av USA og Somalia. Statene som har tilsluttet seg konvensjonen har en plikt til å sørge for at den følges i deres eget land og må rapportere til barnekomiteen hvert femte år.

– Norge skal ikke rapportere til FNs barnekomité før i 2016, men vi håper allikevel at gjenvalget av Kirsten Sandberg inspirerer til rask ratifisering av tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen slik at også norske barn får rett til å klage sin sak inn til FN, sier generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm.