Internasjonal dag for å forhindre utnytting av miljøet i krig og væpnede konflikter

0
625
Transboundary pollution. Victor Mello/ENVSEC

Transboundary pollution. Victor Mello/ENVSEC
6. NOVEMBER, 2013 – Mennesket har alltid telt omfanget av sine tap i krig ved antall døde eller sårede. Ødelagte byer, levebrød, klima og natur har ofte vært de stille krigsofrene. Vannbrønner har blitt forgiftet, avlinger satt fyr på, skoger kuttet ned, jordsmonn ubrukeliggjort og buskap drept for militær vinning.

I dag markerer vi en internasjonal dag som bærer et av de lengste navnene på listen: ‘Den internasjonale dagen for å forhindre utnyttingen av miljøet i krig og væpnede konflikter’

Noen ganger skaper skader gjort på miljøet og marginaliseringen av den lokale befolkningen, som ikke drar noen økonomisk nytte av at deres naturressurser blir utnyttet, konflikter. Som oftest skapes konflikter av grådighet. Alt for ofte blir konflikter drevet av utnyttelsen av naturressurser som tømmer, mineraler, olje og gass – siden 1990 har minst 18 slike voldelige konflikter brutt ut – ingen av disse konflikt rammede landene har nådd et eneste av FNs tusenårsmål.

I Sentral- og Øst-Afrika er ulovlig handel med mineraler, dyrefangst, tømmer, kull og narkotiske stoffer en stor del av finansieringen og støtten til militære grupper og kriminelle nettverk.
I Somalia estimeres det at ulovlig kullhandel representerer en årlig inntektskilde for opptil $384 millioner for opprør og terroristgrupper.

«Det å feile i å beskytte og styre disse ressursene på en likeverdig måte, øker sårbarheten til dem som er mest avhengige av dem, dette gjelder spesielt de fattige», sa Generalsekretær Ban Ki-moon i sine uttalelser for dagen.

«Trygg deponering av krigsvåpen er en kritisk bekymring. Dette er en av utfordringene som FN og organisasjonen for forbud av kjemiske våpen står overfor i Syria, hvor ødeleggelsen av kjemiske våpen og produksjons fasiliteter må innebære strenge miljømessige sikkerhetshensyn for å hindre kjemisk forurensning, nye forurensede ‘hotspots’ og offentlig helserisiko,» sa Ban Ki-moon.

«Miljømessig forurensning inkluderer også landminer og udetonerte våpen og ammunisjon, som er en spesielt stor trussel mot kvinner og barn som er mer sårbare grunnet deres daglige aktiviteter. Styrking av styringen av naturressurser og bedring av overvåkning i konflikt rammede områder kan hindre ressurser fra å drive konflikter videre, og føre mye trengt inntekt til økonomisk gjennoppbyggning og bidra til mer varende fred.»