29. august- Den internasjonale dagen mot atomprøvespregning

0
672
alt

alt

I FNs 64. generalforsamling 2. desember 2009, ble opprettelsen av en internasjonal dag mot atomprøvespregning vedtatt. Den første internasjonale dagen mot atomprøvespregning feires 29. august 2010.

FN, FNs medlemsland, det sivile samfunn og ikke-statlige organisasjoner oppfordres til å engasjere seg i arbeidet mot atomprøvespregning. Atomprøvespregning utgjør en alvorlig trussel, og arbeidet mot det vil sikre en tryggere verden og bringe oss et skritt nærmere en atomvåpenfri verden. Verden har vært vitne til tusenvis av atomprøvespregninger som har forårsaket store ødeleggelser. Fra verdens første atomprøvespregning i 1945 utført av USA til 1996, ble det totalt utført 2000 atomprøvesprengninger.

FNs medlemsland kommer til å markere dagen med ulike arrangementer, distribusjon av informasjonsmateriale og pressedekning.  

I FNs hovedkvarter i New York blir dagen markert 9. september 2010 og presidenten av FNs 64. generalforsamling er ventet å arrangere et toppmøte, i samarbeid med generalsekretær Ban Ki-moon.

En ny nettside har blitt lansert, foreløpig bare på engelsk, men vil foreligge på alle FNs offisielle språk inne kort tid. På nettsiden blir generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen mot atomprøvespregning publisert, samt beskjeder fra FNs generalforsamling og FNs medlemsland. Dagen har fått sin egen logo, og en dokumentar som omhandler atomprøvespregningens historie blir lansert i slutten av august/begynnelsen av september.

Mer informasjon om FNs arbeid mot atomprøvespregning, ikke-spredning av atomvåpen og nedrustning kan du lese om HER.