Internasjonal dag for å leve sammen i fred

0
732
FOTO: Unsplash/ Sunyu

FN ble opprettet som følge av de voldsomme ødeleggelser som 2. verdenskrig etterlot seg. Målet var å forhindre at de fremtidige generasjoner skulle bli nødt til å oppleve noe lignende. Måten dette skulle gjøres på var ved å legge til rette for at internasjonale problemer skal løses gjennom internasjonalt samarbeid. I det hensende har FN helt siden opprettelsen kjempet for at menneskerettigheter og andre grunnleggende friheter skal respekteres av alle stater og gjelde for alle mennesker uansett rase, kjønn, språk eller religion.

Å leve sammen i fred handler om å tolerere hverandres ulikheter og ha evnen til å lytte til, anerkjenne, respektere og sette pris på andre.

FNs generalforsamling har erklært at den 16. mai skal feires som Den internasjonale dagen for å leve sammen i fred. Dagen har som mål å oppmuntre til en global innsats for å fremme fred, toleranse, inkludering, forståelse og solidaritet. Dagen oppfordrer alle lands myndigheter til å gjøre en enda større innsats for å fremme forsoning og bidra til fred og en bærekraftig utvikling. Dette inkluderer å samarbeide med lokalsamfunn, trosledere og andre relevante samfunnsaktører for å oppnå fredelig sameksistens.