Minnedagen over folkemordet i Rwanda

I 1994 fant et fryktelig folkemord sted i Rwanda. Rundt 800.000 mennesker ble drept som følge av hatefulle ytringer og propaganda mellom de to største etniske gruppene i landet. Denne propagandaen oppmuntret ekstremister blant hutuene til å drepe sine tutsinaboer med kaldt blod. 7. april markerer den internasjonale minnedagen over folkemordet i Rwanda

Siden 1980-tallet hadde spenningen bygget seg opp mellom hutuene og tutsiene. I 1988 ble Rwandan Patriotic Front (RPF) grunnlagt i Kampala, Uganda. Det er en politisk og militær bevegelse med sikte på å restrukturere den rwandiske regjeringen, og å sikre repatriering for det rwandiske samfunnet i eksil.

Da RPF, som er tutsidominert, angrep Rwanda i oktober 1990 ble mange mennesker fordrevet og led stort som følge av volden. Dette skapte et giftig miljø der tutsier generelt ble ofre for svertekampanjer fra massemedia, spesielt via radio.

Mislykkede forsøk på fred 

Gjennom hele 1993 ble det gjort forsøk på å redusere spenningen, og FNs sikkerhetsråd opprettet Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR). Det var imidlertid noen politiske krefter som var interessert i å skape et miljø av etnisk hat.

  1. april ble presidentene i Burundi og Rwanda drept da flyet deres styrtet på grunn av et rakettangrep. Dette utløste de nesten umiddelbare massakrene i Rwanda av regjeringen mot tutsiene. Disse forferdelige hendelsene utgjorde til slutt et folkemord. Omtrent en million mennesker ble drept, og mellom 150.000-250.000 kvinner ble voldtatt.
RWANDA-CHURCH-UN
Rundt 5000 mennesker søkte tilflukt i dette Gudshuset. De ble drept av granater, machete, rifler, eller brent levende. © Scott Chacon fra Dublin, CA, USA – Ntrama Church Altar, CC BY 2.0

Selv om hensynsløse krefter i Rwanda var hovedårsaken til folkemordet, var mottiltakene fra det internasjonale samfunnet ikke tilstrekkelige. Først den 4. juli 1994, da RPF tok militær kontroll over hele Rwanda, tok folkemordet endelig slutt.

Lidelsene fortsetter

Folkemordet er for lengst er over. Likevel fortsetter lidelsene fordi soldater fra den tidligere rwandiske regjeringen utfører væpnede angrep fra DR Kongo, der de angriper og dreper sivile.

Sikkerhetsrådet opprettet 8. november 1994 Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for Rwanda (ICTR). Formål var å «straffeforfølge personer som er ansvarlige for folkemord og andre alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett begått på territoriet til Rwanda og nabolandene, mellom 1. januar 1994 og 31. desember 1994.» Domstolen dømte mer enn 90 personer, inkludert statsministeren under folkemordet, Jean Kambanda, til livstid i fengsel. ICTR ble avsluttet 31. desember 2015.

Vi lever i en tid med falske nyheter og lett tilgang til avansert teknologi og massemedier. Derfor er det viktigere enn noensinne å minnes om de mange som mistet livet under folkemordet i Rwanda i 1994. Videre må vi stå opp mot hatefulle ytringer for å sikre at en slik grusomhet ikke gjentar seg. Dette er kjernen i hva den internasjonale minnedagen over folkemordet i Rwanda handler om.

Les generalsekretærens budskap til den internasjonale refleksjonsdagen over folkemordet mot tutsiene i Rwanda i 1994 her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19