75 måter FN utgjør en forskjell på: Sikrer bruk av atomenergi 25/75

0
752
un 75 atomenergi iaea

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er verdens ledende forum for vitenskapelig og teknologisk samarbeid om kjernekraft. Det fremmer sikker bruk av kjernefysisk vitenskap og teknologi, og bidrar til internasjonal fred og sikkerhet og virkeliggjørelsen av FNs bærekraftsmål.

I over seksti år har IAEA inspisert bruk av atomenergi i medlemslandene. IAEA-eksperter  verifiserer at kjernefysisk materiale kun brukes til fredelige formål. Til dags dato har mer enn 180 stater inngått samarbeid med IAEA.

IAEAs mål er å sikre at atomenergi kan bidra til fred, helse og velstand over hele verden,  samtidig som den ikke brukes til å fremme krig og ufred. Organisasjonens motto er: «Atomer for fred og utvikling», og IAEA jobber hver dag for at verden kan oppnå fremskritt innen helse, velstand, fred og sikkerhet ved hjelp av atomenergi.

Les mer om iAEAs arbeid her.

fn 75 norge