Internasjonal sjøfartsdag

Torsdag 29. september er den internasjonale sjøfartsdagen. Årets tema er «Ny teknologi for grønnere sjøfart», som gjenspeiler en grønn omstilling av maritim sektor for en bærekraftig fremtid. Det gir en mulighet til å fokusere på viktigheten av bærekraftig sjøfart og behovet for å gjenoppbygge en bedre og grønnere verden etter pandemien.

Behovet for digitalisering og automatisering

Sjøfart representerer mer enn 80 prosent av den globale handelen til mennesker og lokalsamfunn over hele verden. Krigen i Ukraina, så vel som initiativet til sikker transport av korn og matvarer fra ukrainske havner, har minnet oss om den viktige rollen sjøfart har i å mate verden. Videre er det kjent at uten handling anslås utslippene fra sjøfart å vokse med 250 prosent innen 2050 fra 2008-nivåene. Dette betyr at myndigheter og private selskaper må jobbe sammen for å utnytte innovative teknologier som digitalisering og automatisering. Dette må gjøres ved å fremme en rettferdig overgang som vil inkludere utviklingsland og fremme fornybar energi og alternative drivstoff.

Fartøyene som skal settes inn i løpet av dette tiåret definerer om den maritime sektoren vil oppnå netto nullutslipp innen 2050, da sjøveien er den mest effektive og kostnadseffektive fraktsmetoden for internasjonal transport for de fleste gods. Fremming av bærekraftig skipsfart og bærekraftig maritim utvikling er en av hovedprioriteringene til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) også i år. For å ta grep videre, organiserer IMOs hovedkvarter i London et to-dagers hybridforum kalt IMO-UNEP-Norway Innovation Forum 2022. Forumet vil fokusere på å adressere de spesifikke behovene til utviklingsland og er også knyttet til den internasjonale sjøfartdagens tema for i år.

Støtte til målene for EUs grønne vekststrategi

Årets tema for Den europeiske maritime dagen (EMD) 2022 var bærekraftig blå økonomi og grønn utvinning. EMD er et årlig todagers arrangement og ble i år arrangert 19. og 20. mai i Italia. Arrangementet ble arrangert av Virginijus Sinkevičius, EU-kommissær for miljø, og ga mulighet til samarbeid for å finne løsninger som støtter målene for Europas grønne vekststrategi (European Green Deal). I år samlet arrangementet 1550 deltakere for å engasjere seg med spesialister og eksperter på feltet for å jobbe sammen på tvers av alder, kjønn og sektor.

Norden – mest bærekraftig i verden innen 2030

Norden

I april ble det også arrangert en nordisk konferanse for å støtte den grønne omstillingen til en bærekraftig havøkonomi. Norden har som mål å bli «den mest bærekraftige og integrerte økonomien i verden» innen 2030. På konferansen ble det fremhevet at for å gjøre visjonen til virkelighet, trengs handlinger for å styrke bærekraften til hav og havindustri. Dette vil blant annet være til fordel for Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sine ambisiøse mål og mer betydelige investeringer i sektoren, som innovasjon, utvikling, nullutslippsfart og offentlig-privat samarbeid. Du finner mer informasjon om konferansen her.

Les også mer om årets internasjonale sjøfartsdag her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19