Sudan: en oppfordring til internasjonal handling

Sudan sliter nå med en av verdens mest alvorlige humanitære kriser. Konflikten som brøt ut mellom de sudanske væpnede styrkene (SAF) og Rapid Support Forces (RSF) den 15. april 2023, har skapt utfordringer uten sidestykke, påvirket millioner av liv og skapt et komplekst nettverk av problemer som krever umiddelbar oppmerksomhet.

Hva handler krisen om?

Sudan er et land i det nordøstlige Afrika. Landet har nesten 46 millioner innbyggere (2022). Landet grenser til Den sentralafrikanske republikk i sørvest, Tsjad i vest, Egypt i nord. Eritrea i nordøst, Etiopia i sørøst, Libya i nordøst, Sør-Sudan i sør og Rødehavet. Landet dekker nesten 1,9 millioner kilometer og er like stort som Frankrike, Spania, Tyskland og Sverige til sammen.

Krisen i Sudan er mangesidig og omfatter væpnet konflikt, masseforflytninger, helseutfordringer, matusikkerhet og utdanningskrise. Med over 25 millioner mennesker, deriblant 14 millioner barn, som trenger humanitær hjelp, står Sudan midt i en humanitær katastrofe.

 

Sudan
Bilde: Daniel from Unsplash

Bakgrunnen for konflikten

Konfliktens røtter kan spores tilbake til langvarige politiske og sosiale spenninger. Maktkampen mellom Sudans væpnede styrker og Rapid Support Forces eskalerte og førte til en fullverdig væpnet konflikt i april 2023. Konflikten har ikke bare forsterket eksisterende misnøye, men har også forsterket de etniske og regionale skillelinjene i landet.

Konsekvenser for mennesker og miljø

Krisen har ført til at mer enn 7,4 millioner mennesker er på flukt, noe som gjør Sudan til verdens største flyktningkrise. Intern fordrivelse, kombinert med sammenbrudd i helsetjenestene, har ført til sykdomsutbrudd som kolera, meslinger, malaria og denguefeber. Konflikten har også gått hardt utover matproduksjonen, noe som har ført til akutt matusikkerhet for millioner av mennesker. I tillegg har utdanningssystemet smuldret opp, og 19 millioner barn står uten skolegang, noe som utsetter dem for umiddelbare og langsiktige farer.

FNs respons på krisen

FN har innsett alvoret i situasjonen og har mobilisert innsatsen for å håndtere krisen i Sudan. FNs kontor for koordinering av humanitær bistand (OCHA) står i spissen for å koordinere den globale nødhjelpsinnsatsen.

Involverte FN-organisasjoner og deres rolle

Flere FN-organisasjoner er aktivt involvert i ulike aspekter av krisen. Verdens helseorganisasjon (WHO) arbeider for å bekjempe sykdomsutbrudd, mens Verdens matvareprogram (WFP) arbeider for å lindre sult. UNICEF og Redd Barna fokuserer på utdanningskrisen og forsøker å gi støtte til de millioner av barn som ikke får skolegang.

FNs Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål knyttet til krisen i Sudan er direkte knyttet til flere bærekraftsmål. Bærekraftsmål 2 (bekjempe sult) er truet på grunn av utbredt matusikkerhet, mens bærekraftsmål 3 (god helse og trivsel) står overfor utfordringer på grunn av sykdomsutbrudd og kollaps i helseinfrastrukturen. I tillegg er bærekraftsmål 4 (kvalitetsutdanning) sterkt påvirket av at millioner av barn fortsatt ikke går på skole.

Hvordan kan du engasjere deg?

Enkeltpersoner over hele verden kan bidra til å løse krisen i Sudan ved å støtte anerkjente humanitære organisasjoner som arbeider i regionen. Donasjoner til FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner og grasrotorganisasjoner kan gi sårt tiltrengte ressurser til helsetjenester, mat og utdanning. I tillegg kan det å øke bevisstheten om krisen gjennom sosiale medier og engasjere seg i påvirkningsarbeid bidra til å få internasjonal støtte til Sudans lidelser.

Du kan støtte Sudan : HER

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19