Kan man danse seg til bedre helse og trivsel?

0
836
UN Photo / Amanda Voisard

WHO, København, Helsinki – For første gang har Verdens Helseorganisasjon (WHO) undersøkt sammenhengen mellom kunst og helse.

Å være kreativ kan være gunstig for både mental og fysisk helse. Dette er en av hovedfunnene i en ny rapport fra WHO, som analyserer og sammenholder over 900 internasjonale publikasjoner. Rapporten er den største gjennomgangen av sammenhengen mellom kunst og helse til dags dato.

– Å bringe kunst inn i menneskers liv gjennom dans, sang og museumsbesøk og konserter gir en ekstra dimensjon til hvordan vi kan forbedre fysisk og mental helse, sier Dr. Piroska Östlin, WHOs regiondirektør for Europa.

– Eksemplene i denne banebrytende WHO-rapporten viser måter kunst kan håndtere ‘onde’ eller komplekse helseutfordringer som diabetes, overvekt og psykisk helse. De vurderer helse og velvære i en bredere samfunnskontekst, og tilbyr løsninger som vanlig medisinsk praksis så langt ikke har vært i stand til å adressere effektivt, forklarer Dr. Östlin.

Rapporten gjennomgår kunstformer som søker å fremme og forebygge helse, samt håndtere og behandle fysisk og mental helse så vel som omsorg for eldre.

Kunst kan være et kostnadseffektivt alternativ til medisinsk behandling
Rapporten viser også at noen kunstformer ikke bare gir gode helseeffekter, men også kan være et kostnadseffektivt alternativ til medisinsk behandling. Kunst kan kombinere flere helsefremmende faktorer samtidig (for eksempel fysisk aktivitet og bedre mental helse) og har en lav risiko for negative utfall. Ettersom kunst kan skreddersys for å ha relevans for mennesker med ulik kulturell bakgrunn, kan det også være en måte å engasjere minoriteter eller de som tradisjonelt er vanskelige å nå.

Bedre livslang helse igjennom kunsten
Fra fødselen til livets slutt kan kunsten påvirke helsen positivt. For eksempel har barn med foreldre som leser for dem før sengetid lengre nattesøvn og forbedret konsentrasjon på skolen. Blant ungdommer som bor i byområder kan dramabasert undervisning bidra til bedre beslutningstaking, styrke trivsel og redusere eksponering for vold. Senere i livet kan musikk støtte kognisjon hos personer med demens – spesielt synging har vist seg å forbedre oppmerksomheten og hukommelse.

________________________________________________________________________

Du kan lese hele rapporten her.