Den internasjonale kvinnedagen feires verden over

0
758

Den 8. mars feires kvinnedagen verden over. FNs fokus i år er generalsekretærens flerårige kampanje ”End Violence against Women”, som startet i februar 2008. Målet for denne kampanjen er økt bevissthet, politisk vilje og ressurser for å forhindre vold mot kvinner. Den internasjonale kvinnedagen er en god anledning til å hylle kvinnelige prestasjoner, og til å sette fokus på kvinnelige behov og interesser på den nasjonale, regionale og globale agenda. Temaet for kvinnedagen i år er ”Women and Men: United to End Violence against Women”. Dagen i år gir oss dermed en mulighet til å samle menn og kvinner i kampen mot vold ovenfor kvinner.  

Fram mot 8. mars vil det arrangeres en rekke aktiviteter for å markere Den internasjonale kvinnedagen. FNs hovedkvarter i New York arrangerer torsdag 5. mars en paneldebatt angående årets tema. Der vil ministre fra over 50 land og over tusen NGO representanter delta. Samme dag arrangerer også Women for Women International en global telekonferanse. Hvem som helst kan delta ved å melde seg på via dere hjemmeside. I Europaparlamentet i Brussel vil dagen bli markert 5. mars med et seminar om kvinner og det kommende valget til Europaparlamentet.

I Oslo vil kvinnedagen bli markert med et seminar arrangert av UD, Norad og FOKUS.

“All of us – men and women, soldiers and peacekeepers, citizens and leaders – have a responsibility to help end violence against women. States must honour their commitments to prevent violence, bring perpetrators to justice and provide redress to victims. And each of us must speak out in our families, workplaces and communities, so that acts of violence against women cease.”       

                                                                                  Generalsekretær Ban Ki-moon
 


FNs generalsekretær Ban Ki-moon og UNIFEMs goodwill-ambassadør Nicole Kidman

Foto: FN/Evan Schneider

Les mer om UNIFEM her

Kilder: norad.no