Klimaendringer: 200 millioner vil fordrives årlig innen 2050

FNs generalsekretær António Guterres erklærer at 200 millioner mennesker kan bli fordrevet årlig innen 2050 på grunn av klimaendringer. I sin uttalelse i forbindelse med Verdens miljødag 5. juni påpeker Guterres at mer enn 3 milliarder mennesker er berørt av skadde økosystemer. I tillegg er forurensning ansvarlig for ca. 9 millioner tidlige dødsfall hvert år. Mer enn 1 million plante- og dyrearter står i fare for å dø ut – mange av dem i løpet av få tiår.

Stockholm+50
Foto: UNEP

– Nesten halvparten av menneskeheten er allerede i faresonen – 15 ganger større sannsynlighet for å dø av klimapåvirkninger som ekstrem varme, flom og tørke, sier Guterres. «Det er en 50:50-sjanse for at den årlige gjennomsnittlige globale temperaturen vil overstige Parisavtalens grense på 1,5 grader Celsius i løpet av de neste fem årene. Mer enn 200 millioner mennesker kan bli fordrevet av klimaendringer hvert år innen 2050.»

 

Største dagen for miljøet

Verdens miljødag 5. juni er den største internasjonale miljødagen. I år er Sverige vertskap for #WorldEnvironmentDay 2022. «Bare én jordklode» er kampanjens slagord med fokus på «lev bærekraftig i harmoni med naturen».

World Environment Day
Verdens miljødag

Med over 150 deltakende land oppmuntrer denne internasjonale FN-dagen regjeringer, bedrifter, sivilsamfunn, skoler, kjendiser, byer og lokalsamfunn til å øke bevisstheten og feire miljøinnsatsen.

I sitt budskap oppfordrer FNs generalsekretær regjeringer til å prioritere klimatiltak og selskaper til å sette bærekraft i hjertet av deres beslutninger.

«Og som velgere og forbrukere må vi gjøre handlingene våre til noe, fra politikken vi støtter, til maten vi spiser, til transporten vi velger, til virksomhetene vi støtter. Vi kan alle ta miljøvennlige valg som vil bidra til den nødvendige endringen.»

 

Stockholm + 50

2022 er en historisk dag for verdens klimaforkjempere. Det er 50 år siden FNs konferanse om menneskelig miljøpåvirkning i 1972, som generelt regnes som den første internasjonale konferansen om miljø. Stockholm-konferansen i 1972 ga opphav til opprettelsen av miljødepartementer og -byråer rundt om i verden og ga starten på et stort antall nye globale avtaler om kollektiv beskyttelse av miljøet. På Stockholm-konferansen ble ideen om en internasjonal miljødag formalisert, og den første ble feiret i 1973.

Stockholm+50
Fra Stockholm+50-konferansen

Den internasjonale Stockholm+50-konferansen ble holdt i Sverige noen dager før Verdens miljødag. For 50 år siden var temaet for Stockholmskonferansen også «Bare én jordklode». Budskapet er like viktig i dag som den gang.

Temaet for årets verdens miljødag, «Bare én jordklode», er et enkelt faktum. Denne planeten er vårt eneste hjem, sier Guterres.

«På den nylige Stockholm+50-konferansen om miljøet ble det gjentatt at alle de 17 målene for bærekraftig utvikling er avhengig av en sunn planet. Vi må alle ta ansvar for å avverge katastrofen som krisen vi står ovenfor med klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold skaper.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19