Kode rød for menneskeheten

Rapporten FNs klimapanel publiserte i dag blir beskrevet som «kode rød for menneskeheten» av generalsekretær António Guterres. 

«Bevisene er uomtvistelige: klimagassutslipp fra forbrenning av fossilt brensel og avskoging kveler planeten vår og setter milliarder av mennesker i umiddelbar fare,» sa generalsekretæren i en uttalelse.

I følge rapporten er Parisavtalen sitt hovedmål om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader Celsius farlig nær.

«Vi er allerede oppe 1,2 grader. Oppvarmingen har akselerert de siste tiårene. Hver brøkdel av en grad teller. Klimagasskonsentrasjonen er rekordhøy. Ekstremvær og klimakatastrofer øker i frekvens og intensitet. Derfor er dette årets klimakonferanse i Glasgow utrolig viktig. » Sier Guterres.

Generalsekretæren sier at løsningen er tydelig:

«Land bør også stoppe all ny leting og produksjon av fossilt brensel og overføre subsidier for fossilt brensel til fornybar energi. Innen 2030 bør sol- og vindkraftskapasitet firedobles og investeringer i fornybar energi må tredobles for å opprettholde et nullfeltspor innen 2050. »

«Hvis vi går sammen nå, kan vi avverge en klimakatastrofe. Men som dagens rapport tydeliggjør, er det ikke tid til verken forsinkelser eller unnskyldninger. Jeg forventer at regjeringssjefer og alle interessenter gjør COP26 til en suksess».

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19