Kunngjøring fra generalsekretærens tallsmann

0
669

Voldelige reaksjoner på grunn av karikaturene av profeten Muhammed

Generalsekretæren er bekymret over de siste dagers trusler og vold, inkludert angrepene mot ambassader i Syria og Libanon, samt i andre land.  Selv om han føler med de mange muslimene som har reagert på trykkingen av tegningene, som har blitt tolket som en fornærmelse av deres religion, ønsker han å understreke at denne harmen ikke kan rettferdiggjøre vold, og aller minst når volden rettes mot folk som verken har ansvar, eller kontroll, over trykkingen av tegningene.

På nytt oppfordrer han muslimer til å godta den danske avisens unnskyldning og å legge denne episoden bak seg, i tråd med den sanne ånden til en religion som er kjent for verdier som barmhjertighet og medfølelse. Likeledes ber han alle parter, og særskilt alle myndigheter, religiøse som sekulære, om å gjøre alt de kan kan for å hindre handlinger og ytringer som kan øke spenningen. Generalsekretæren mener at det nå, mer enn noen gang, er tid for å samles fra alle trosretninger og samfunn til dialog og gjensidig respekt.

Generalsekretæren er bekymret over de siste dagers trusler og vold, inkludert angrepene mot ambassader i Syria og Libanon, samt i andre land.  Selv om han føler med de mange muslimene som har reagert på trykkingen av tegningene, som har blitt tolket som en fornærmelse av deres religion, ønsker han å understreke at denne harmen ikke kan rettferdiggjøre vold, og aller minst når volden rettes mot folk som verken har ansvar, eller kontroll, over trykkingen av tegningene.

På nytt oppfordrer han muslimer til å godta den danske avisens unnskyldning og å legge denne episoden bak seg, i tråd med den sanne ånden til en religion som er kjent for verdier som barmhjertighet og medfølelse. Likeledes ber han alle parter, og særskilt alle myndigheter, religiøse som sekulære, om å gjøre alt de kan kan for å hindre handlinger og ytringer som kan øke spenningen. Generalsekretæren mener at det nå, mer enn noen gang, er tid for å samles fra alle trosretninger og samfunn til dialog og gjensidig respekt.

Stephane Dujarric