Kvinner spiller en stadig større rolle i minerydding

0
647


4. APRIL 2014 – I områder med miner møter kvinner spesielt store problemer. De blir rammet av miner i uforholdsmessig stor grad, sammenlignet med menn. I dag markerer FN og det internasjonale samfunn Den internasjonale dagen for miner og minerydding. Årets tema for dagen er rollen kvinner spiller over hele verden i bestrebelsen på å rydde landminer.

Antipersonellminer, landminer som er rettet mot å skade mennesker, har katastrofale omkostninger for sivile. De ble totalforbudt i 1997 gjennom Ottawa-avtalen, som har blitt underskrevet av 161 land. Men 15 år senere rydder man fortsatt områder for miner. I gjennomsnitt er det ti mennesker som hver dag dør eller blir lemlestet av antipersonellminer.

Kvinner er uforholdsmessig hardt rammet av miner. Derfor gjør FN sitt for å lytte til kvinner og oppfordre dem til å delta i mineryddingen. Kvinner over hele verden spiller en viktig rolle i fjerningen av landminer, blant annet gjennom å gjennomføre undervisningsopplegg for å lære folk hvordan man kan leve trygt i områder med miner, tilby offerbeskyttelse og deltagelse i minerydding. I UNMAS (United Nations Mine Action Service) er nesten 50 % av de ansatte kvinner.

FN deltar i dag i mineryddingsoperasjoner i 30 forskjellige land. De nordiske landene spiller også en rolle i dette arbeidet, blant annet i Kambodsja, Den demokratiske republikken Kongo og Libya. Landene har også bidratt til minerydning i Bosnia og Hercegovina og Serbia. 

I sin uttalelse i anledning dagen oppfordrer FNs generalsekretær Ban Ki-moon det internasjonale samfunnet om å «mobilisere for å fortsette arbeidet for en minefri verden».

For flere UNRIC-artikler om miner:
Bakgrunnsartikkel om miner – http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/landmines_eng.pdf
Rotter på minejakt – http://unric.org/no/aktuelt/26480-rotter-pa-minejakt

Vil du delta i kampen mot miner? Bruk hastagene #NoMoreMines og #mineaction2014