82 millioner mennesker på flukt

Flyktninger er blant de mest sårbare menneskene i verden. Ved årsskiftet var nesten 82,4 millioner mennesker på flukt. Verdens dag for flyktninger, 20. juni, markeres for å vise støtte til menneskene som er tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

Foto: Julie Ricard/Unsplash

Verdens dag for flyktninger er utpekt av FN for å hedre flyktninger over hele verden. Dagen ble markert for første gang 20. juni 2001 for å feire 50-årsjubileet for 1951-konvensjonen om flyktningers juridiske status.

Verdens flyktningdag feirer styrken og motet til mennesker som har blitt tvunget til å flykte fra sine hjemland for å unnslippe krig eller forfølgelse. Dagen er en mulighet til å skape empati og forståelse for deres vanskelige situasjon, samt erkjenne deres krevende vei når de gjenoppbygger livene sine.

COVID-19

Pandemien åpnet for en ny dimensjon av sårbarhet for mennesker som blir tvunget til å flykte fra sine hjem. Det har gjort det enda vanskeligere å beskytte og hjelpe dem på veien mot et mer fredfullt liv.

En teltleir for internt fordrevne som har søkt tilflukt ved siden av UNMISSs områder på grunn av konflikten i Jonlei i Sør-Sudan. Foto: Isaac Billy / FN

Mange flyktninger levde allerede i en vanskeligstilt situasjon. De mangler tilgang til helse- eller sosialtjenester som er avgjørende for å redusere risikoen og effekten av pandemien.

«Pandemien har utslettet levebrødene deres, ført til stigma og utsatt dem uforholdsmessig for viruset,» sa generalsekretær Antonio Guterres i en videomelding i forbindelse med Verdensdagen.

Mot slutten av 2020 var nesten 84,2 millioner mennesker på flukt, en økning på nesten 3 millioner fra året før, ifølge årsrapporten fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Den globale rapporten presenterer arbeidet som ble utført av UNHCR i 2020 for å beskytte og forbedre livene til titalls millioner mennesker – flyktninger, hjemvendte, internt fordrevne, statsløse og andre sårbare personer.

Inkluderingens kraft – Sammen #MedFlyktninger

Den delte erfaringen fra COVID-19 har vist oss at vi bare lykkes hvis vi står samlet, og det er derfor årets tema for Verdens flyktningdag fokuserer på inkluderingens kraft.

UNHCR gjennomfører kampanjer for å inkludere flyktninger mer i helsevesenet, skoler og idrett. Ved å samarbeide kan vi raskere komme oss fra pandemien. Sammen helbreder vi, lærer og skinner.

Bli med på Verdens dagen for flyktninger og støtt flyktninger over hele verden for å bli beskyttet og inkludert i helsevesen, utdanning og sport.

 

Se generalsekretær Antonio Guterres videomelding nedenfor:

Les også: Hver handling teller

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19